Hoppa till huvudinnehållet

Vad är en fond-i-fond? 

En fond-i-fond är en fond som i sin tur investerar i andra fonder, istället för direkt i värdepapper som exempelvis aktier. Fond-i-fonder kan investera i aktiefonder, räntefonder eller en kombination av dessa. Det finns fond-i-fonder med hög risk, låg risk och allt däremellan.  

Fördelen med att investera i en fond-i-fond är att du får en bredare portfölj och således en mer omfattande riskspridning, något som ofta är klokt i investeringssammanhang.

Fond-i-fonder finns med inriktning mot specifika regioner och branscher.  

15x21 light-bulb cyan Bra att veta...
Ponera att du har en fond med 20 olika innehav och jämför det med att du har en fond-i-fond bestående av fem olika fonder varav var och en av dem investerar i 20 värdepapper. Håll koll på avgifterna 

Om riskspridningen är fördelen med fond-i-fond är avgiften nackdelen. Som sparare får du nämligen ofta både betala för själva fond-i-fonden och de underliggande fonderna.  

Avgiftsuttaget för fond-i-fond har genom åren varit en het potatis, med all rätt. Det är viktigt att du som sparare säkerställer att du inte betalar för mycket. 


Nordnet One – ett komplett sparande till låg avgift 

Genom Nordnets fondfamilj One tar vi sparande i fond-i-fond till en ny nivå. Du får alla fördelar som fond-i-fond erbjuder i form av riskspridning och aktiv förvaltning där fondförvaltaren löpande säkerställer att ditt sparande håller sig till den risknivå du ursprungligen valde – men till en låg avgift.  

Nordnet One är vårt allra enklaste sparande, för dig som varken har tid eller intresse av investeringar – och det kostar bara en bråkdel av vad du normalt sett får betala för liknande lösningar. Bra att veta om risker och avkastning

Vi vill bara påminna om att ditt sparande kan gå upp och ner. Även om sparande i fonder historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.


Börja spara i fonderÖppna konto
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm