Hoppa till huvudinnehållet

Vad är en aktiefond? 

En aktiefond består av ett antal enskilda aktier. Det är fondens förvaltare som väljer ut, köper och säljer aktier, för att skapa en så bra avkastning som möjligt. Aktiefondens inriktning, det vill säga vilket fokus fonden har, kan du ofta avläsa i namnet. Exempelvis består en Sverigefond av aktier i svenska bolag medan en teknikfond består av aktier inom teknikbranschen. 

TN: Aktiefond

15x21 light-bulb cyan Visste du att...
En aktiefond måste som minst placera i 16 olika bolag, men ofta består fonden av långt fler aktier än så. 


Passiva och aktiva aktiefonder 

En aktiefond kan vara aktivt eller passivt förvaltad. Vid aktiv förvaltning är det en förvaltare som följer den aktuella marknaden och handlar med värdepapper i syfte att uppfylla fondens målsättningar vad gäller avkastning och risktagande.   

En aktivt förvaltad fond har som målsättning att prestera bättre än sitt jämförelseindex. För det betalar man i gengäld en något högre avgift än vad man gör för en passivt förvaltad fond som istället syftar till att följa sitt jämförelseindex. Den här kategorin av fonder kallas ofta för indexfonder. 


Aktiefonder och risk 

Aktiefonder har högre risk än exempelvis räntefonder. Som sparare kan man förvänta sig en högre avkastning över tid, men får samtidigt vara beredd på att det svänger på vägen. På aktiefondens instrumentsida kan du enkelt se vilken riskklass fonden har.  

786x98 nordnet-academy vad-är-en-fond

Där hittar du också information om fondens inriktning vad gäller geografi och bransch, samt vilka innehav fonden har från tid till annan.  

716x784 vad-är-en-aktiefond

För vem passar aktiefonder? 

Aktiefonder passar dig som vill ta lite högre risk och placerar på lång sikt, minst fem år. Du behöver vara beredd på att sparandet svänger under spartiden. 


Hur hittar jag de bästa aktiefonderna? 

Som alltid är det bra att sträva efter ett sparande med god riskspridning, det vill säga att dina tillgångar är fördelade över flera olika regioner och branscher. På Nordnet erbjuder vi hundratals aktiefonder och många tycker att det är svårt att välja. Hos oss har du därför tillgång till ett enkelt digitalt verktyg där du anger uppgifter om dig själv, din sparhorisont och riskvilja, därefter filtrerar verktyget fram fonder som matchar detta. 

Det finns externa aktörer, exempelvis den oberoende fondratingfirman Morningstar, som betygsätter fonder. Hos Morningstar kan du enkelt jämföra olika aktiefonder med varandra och få en uppfattning om hur de investerar i relation till sitt jämförelseindex.  

716x784 vad-är-en-aktiefond morningstar

Bra att veta om risker och avkastning

Vi vill bara påminna om att ditt sparande kan gå upp och ner. Även om sparande i fonder historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.


Börja spara i fonderÖppna konto
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm