Hoppa till huvudinnehållet

Vad är fonder?

Vad är en fond?

En fond är, lite förenklat, en korg av investeringar. Du som sparare köper fonden men påverkar inte vilka innehav den investerar i. En aktiefond måste innehålla minst 16 olika värdepapper, men de flesta placerar i långt fler än så. Även räntefonder innehåller normalt ett stort antal värdepapper.

Fonder har olika inriktningar – exempelvis mot en viss bransch eller region. Om du köper, låt säga, en Sverigefond kommer den att bestå av innehav i svenska aktier och/eller räntor.

Att investera i fonder är ett bekvämt sätt att spara. Du behöver bara bestämma region eller bransch och föra över pengar till den eller de fonder du vill spara i. Du kan både göra engångsköp och månadsspara.


Bild: Vad är en fond (thumbnail)

Varför investera i fonder?

Det finns flera fördelar med att spara i fonder, bland annat dessa:

  • Du får möjlighet till avkastning eftersom pengarna är placerade på börsen

  • Du får en bred exponering och minskar således risken jämfört med om du hade valt att investera i en eller ett fåtal enskilda aktier

  • Det finns ett stort utbud fonder i olika kategorier och riskklasser

  • Det är enkelt och bekvämtRisker med fonder

Att spara i fonder innebär alltid ett risktagande. Högre risk innebär att fonden innehåller fler riskinvesteringar, vilket kan innebära att fonden har en ökad sannolikhet för att både öka och minska i värde. Samtliga fonder klassificeras enligt en sjugradig skala, där ett är lägst risk och sju är högst risk.

786x98 nordnet-academy vad-är-en-fond

Aktivt vs. passivt förvaltade fonder

En fond kan vara aktivt eller passivt förvaltad. Vid aktiv förvaltning är det en förvaltare som följer den aktuella marknaden och handlar med värdepapper i syfte att uppfylla fondens målsättningar vad gäller avkastning och risktagande.

En aktivt förvaltad fond har som målsättning att prestera bättre än sitt jämförelseindex. För det betalar man i gengäld en något högre avgift än vad man gör för en passivt förvaltad fond som istället syftar till att följa sitt jämförelseindex. Den här kategorin av fonder kallas ofta för indexfonder. Nordnet har flera egna indexfonder, varav vissa är helt avgiftsfria.


Olika typer av fonder

Indexfonder

En indexfond är en fond som följer ett angivet index. Exempel på index kan vara Stockholmsbörsens OMXS30 (Stockholmsbörsens 30 största bolag). Hur stor plats en viss aktie har i fonden beror helt enkelt på hur stort bolaget är på börsen i fråga.

Eftersom en indexfond är en direkt spegling av ett index behöver ingen person aktivt förvalta fonden. Det gör att kostnaderna för fonden kan hållas nere. Det finns till och med indexfonder som är helt kostnadsfria, Nordnet har tre sådana gratisfonder (Nordnet Indexfond Sverige, Nordnet Indexfond Finland och Nordnet Indexfond Norge).

Aktiefonder

En aktiefond innehåller, som namnet avslöjar, aktier. Fondens inriktning kan du ofta avläsa i namnet. Exempelvis köper en Sverigefond aktier på den svenska marknaden och en teknikfond aktier inom techbranschen.

Räntefonder

En räntefond består av olika ränteinvesteringar, exempelvis obligationer, statsskuldväxlar och företagscertifikat. Enkelt förklarat innehåller fonden olika typer av lån som ger en ränta. För att sprida riskerna lånar fonden ut till många olika aktörer. Räntefonder har lägre risk än exempelvis aktiefonder och därtill en lägre förväntad avkastning.

Blandfonder

En blandfond består, precis som namnet antyder, av en blandning aktier och räntor. Målet är att aktier, som är mer riskfyllda, ska kunna bidra med högre avkastning, medan ränteinvesteringar balanserar risken.

Tillväxtmarknadsfonder

En tillväxtmarknadsfond investerar i områden där ekonomin förväntas växa i snabb takt jämfört med mer utvecklade marknader. Dessa marknader, även kallade "Emerging Markets", anses ha potential och drar till sig investerare på grund av möjligheten till snabb tillväxt.

Tillväxtmarknader bedöms ofta ha en stor potential och det är just därför de lockar investerare. Regionerna inom kategorin tillväxtmarknad står både för en stor del av den totala världsekonomin och en stor andel av befolkningen. 

Hedgefonder

Namnet på dessa fonder kommer ursprungligen från engelska ordet hedge, vilket betyder skydd. Fonden har alltså ambitionen att skydda investeraren från kursfall. Idag finns det många olika fonder med olika inriktningar och de behöver inte nödvändigtvis vara kursfallsskyddade. Hedgefonder klassas som specialfonder, vilket skiljer sig från andra fonder genom att man har friare regler i vad fonden får köpa för värdepapper.
Hedgefonder försöker ofta skapa en positiv avkastning oavsett om börsen går upp eller ner (absolutavkastande) men även detta kan skilja sig åt mellan olika typer av hedgefonder.

Fond-i-fond

En fond-i-fond är en fond som i sin tur investerar i andra fonder, istället för direkt i värdepapper som exempelvis aktier.

Globalfond

En globalfond är precis vad det låter som – en fond som investerar över hela världen. Den har som mål att spegla den totala världsekonomin och väljer du att spara i den får du en portfölj med innehav i en mängd länder och branscher. 


Vad kostar en fond?

Den viktigaste avgiften att ha koll på som sparare är den årliga avgiften. I den ingår olika avgifter, varav förvaltningsavgiften är den största. Den årliga avgiften dras automatiskt med 1/365-del av avgiften varje dag, i samband med att fonden kurssätts.

Även om det är ovanligt har vissa fonder även köp- och/eller säljavgift. Det kan också förekomma resultatbaserade avgifter, men även det är ovanligt.


Månadsspara i fonder

Att månadsspara i fonder är lika enkelt som det är smart; det kräver väldigt liten insats utifrån vilka fördelar det medför. Du slipper oroa dig för att tajma marknaden, dina köp sker automatiskt och du får ett sparande som sköter sig självt. Vi har fler än 1 600 fonder att välja mellan.

Vårt allra enklaste fondsparande heter Nordnet One. Med Nordnet One får du ett komplett månadssparande till en låg avgift. Allt du behöver göra är att välja någon av riskprofilerna “Låg”, “Mellan” eller “Hög”, sedan är du igång.


Hur väljer jag fonder?


Det finns fonder för alla önskemål och behov, men ingen portfölj passar alla. Med våra enkla digitala verktyg får du hjälp att välja fonder som kan passa dig. Även om fonderna i sig innehåller en mängd olika värdepapper är det ofta en god idé att spara i flera fonder samtidigt. På så sätt sprider du dina risker.

Ett exempel på en portfölj kan vara en mix av 50% globalfond, 20% Europa- eller Sverigefond, 20% tillväxtmarknadsfond och 10% spetsfond, exempelvis förnyelsebar teknik, fastigheter, småbolag eller teknik. Det finns många olika nischer; hitta en som du tror på.

Exempel på fondfördelning

Fördelning:

  • Globalfond (50%)
  • Europa- eller Sverigefond (20%)
  • Tillväxtmarknadsfond (20%)
  • Spetsfond (10%)Bra att veta om risker och avkastning

Vi vill bara påminna om att ditt sparande kan gå upp och ner. Även om sparande i fonder historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.


Börja spara i fonderÖppna konto
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm