Hoppa till huvudinnehållet

Vad är börsen?

Hur fungerar börsen?

En börs är en marknadsplats där köpare och säljare möts för att handla med aktier och andra finansiella instrument som exempelvis fonder. Börsen har en viktig roll i den ekonomiska infrastrukturen, men bidrar också till möjligheten för företag att skaffa kapital. När ett företag går till börsen kallas det för IPO. När man gör en investering i ett företag genom att köpa aktier, blir man delägare i företaget och kan på så sätt ta del av företagets framgångar. Börsen har en påverkan på hela samhället vilket innefattar investerare, företag och hela den ekonomiska tillvaron.

Har vi fler börser?

I Sverige så har vi två reglerade börser och dessa är Nasdaq Nordic (OMX Stockholm), kallas även Stockholmsbörsen, samt Nordic Growth Market (NGM). Dessa börser är reglerade under Finansinspektionen, vilket medför en del krav gällande bland annat information, övervakning och öppenhet. Det är endast bolag som är publika som kan noteras på den reglerade börsen för att dessa krav ska kunna följas. De krav som ställs är omfattande för att alla som handlar med aktier ska kunna känna ett förtroende till att systemet fungerar och är pålitligt.

Exempel på andra börser runt om i världen är:

  • New York Stock Exchange – NYSE (New Yorkbörsen)

  • London Stock Exchange – LSE (Londonbörsen)

  • Tokyo Stock Exchange – TSE (Tokyobörsen).


Det finns andra former av marknadsplatser som skiljer sig från de reglerade börserna i Sverige, dessa kallas för MTF (Multilateral Trading Facility). Även dessa står under Finansinspektionens tillsyn, men har mindre omfattande krav än den reglerade börsen. En del MTF-plattformar erbjuder därför begränsad information till allmänheten. Eftersom det är mindre reglerade marknadsplatser innebär det även att mindre företag kan noteras.

I dagsläget finns det tre MTF-plattformar i Sverige:

  • First North (drivs av Nasdaq)

  • Nordic MTF (drivs av Nordic Growth Market)

  • Spotlight (drivs i egen regi).


Kan en aktie handlas på flera börser?

Ett företags aktier kan handlas på flera marknadsplatser, detta innebär att aktien är noterad på flera börser. Det är framför allt de större företagen som väljer att notera sina aktier på fler börser för att öka sin synlighet och möjliggöra för mer likviditet till bolaget. Detta kan dock leda till att priser och likviditet skiljer mellan de olika marknadsplatserna, vilket i sin tur leder till att handeln sker på den marknadsplats där man erbjuds bäst pris.

Illustration Badge (10) Nordnet erbjuder det som kallas för bästa orderutförande, vilket innebär att du som kund alltid ska få din order genomförd på den marknadsplats som erbjuder det bästa priset.


Hur värderas aktierna på börsen?

Börsen kan egentligen förklaras som en stor auktionsplats för aktier där man köper aktier från säljare. Aktiepriserna fastställs genom den interaktion som finns mellan de olika säljarna, där man försöker sälja så dyrt som möjligt och köpa till så lågt pris som möjligt. Priserna på börsen bestäms därför delvis genom utbud och efterfrågan, vilket innebär att de också kan variera mycket över tid. Värdet baseras också på hur företaget presterar, förväntas en vinst för företaget kan detta också påverka vad aktiens värde blir. På samma sätt kan också en akties värde minska om det ryktas om en dålig prestation hos företaget.

Läs mer om hur man analyserar aktier.

Varför ska man spara på börsen?

Sparande i aktier och fonder har historiskt sett god avkastning över tid men trots detta finns inga garantier för framtida avkastning. Möjligheterna med ett sparande på börsen är många. Det är därför viktigt att du läser på och förstår vad du investerar i, oavsett om det är i aktier, fonder eller andra finansiella instrument. Genom aktieinvesteringar kan man också ta del av företagens framsteg och vissa företag delar ut en del av sina vinster till aktieägarna, detta kallas för utdelning. Förutom eventuell utdelning kan också kapitalet du investerar öka genom att aktievärdet ökar. Detta kan leda till en mer långsiktig ekonomisk tillväxt. Ett sparande på börsen är också bra ur ett inflationsperspektiv då pengar som ligger oplacerade inte ger någon ränta eller avkastning över tid.

Hur får du tillgång till börshandel?

För att kunna handla på börsen så blir du kund hos oss på Nordnet, då öppnas automatiskt en Aktie- och fonddepå. Därefter kan du välja om du också vill öppna ett Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkring. Efter att ha öppnat något av dessa konton kan du börja investera i de finansiella instrument som den aktuella kontoformen tillåter.

När öppnar och stänger börsen?

Den svenska börsen, som kallas för Stockholmsbörsen, öppnar klockan 09:00 och stänger klockan 17:30. Den amerikanska börsen öppnar normalt sett vid klockan 15:30 och stänger klockan 22:00. Börserna runt om i världen är bara öppna på vardagar och kan ha avvikande öppettider såsom halvdagar.

Här hittar du en överblick över börsens öppettider.Bra att veta om risker och avkastning

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.


Kom igång med sparandetÖppna konto
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm