Hoppa till huvudinnehållet

Hur analyserar man aktier?

Att göra sin egen aktieanalys kan vara både spännande och roligt, att bli expert och förlita sig på sina egna kunskaper. Glädjen blir då större när du verkligen prickar rätt i din analys.


Två typer av aktieanalyser

Teknisk analys (TA)

Den tekniska analysen fokuserar på historisk data och prisutveckling för aktier. Målet är att kunna förutse en akties framtida utveckling baserat på vissa mönster som historien i aktien kan berätta för oss. Hypotesen är då att marknaden agerar rationellt, vilket möjliggör att du kan göra vissa prognoser.

Ett sätt att förstå och se på teknisk analys är att den försöker fånga upp ett flockbeteende på aktiemarknaden. Mellan kvartalsrapporter händer det vanligtvis inget nytt, fundamentalt, i företaget – men sällan står aktiepriset stilla för det. Aktiepriset rör sig och speglar marknaden och de individer som varje dag köper och säljer aktier. Det man kan säga är att handeln går hand i hand med vad den kollektiva åsikten är om aktiepriset.

Fundamental analys (FA)

Fundamental analys kallas också aktieanalys eller bolagsanalys. Här tittar man på hur företaget faktiskt går – bolagets redovisade vinst, omsättning, kassaflöde och så vidare. Till skillnad från teknisk analys, där man kikar på mönster i aktien, försöker man vid fundamental analys snarare prognostisera företagets framtida utveckling. Enkelt förklarat så utvärderar man bolagets ekonomiska prestation. De som kikar på fundamental analys har ofta en längre placeringshorisont. Målet är att bolaget ska realisera ett högre, motiverat, värde genom att bolaget rent ekonomisk utvecklas och genererar en högre omsättning och mer vinst, exempelvis. I en perfekt värld och rent teoretisk kommer det göra att aktien stiger.

15x21 light-bulb cyan Generellt kan man säga att teknisk analys har mer relevans på kortare sikt och fundamental analys på lång sikt.Ett exempel på aktieanalys

Steg 1 – Definiera ditt aktieuniversum

För en svensk investerare kan det vara enklare att börja med svenska företag. Du är bosatt här och borde således känna den svenska marknaden bäst. Indirekt får du ofta en internationell exponering oavsett då vissa företag även har försäljning i andra länder och regioner.

Är du redan bekväm med den svenska marknaden, vill ha större riskspridning eller alternativa företag som vi inte har i Sverige kan det vara dags att titta på företag i andra länder.


Steg 2 – Sortera fram bra bolag

Låt oss rent hypotetisk titta på den svenska marknaden. Det blir vårt urval och vår databas i ett första steg. Nästa steg blir att sortera fram bolag som matchar de nyckeltal som du har valt.

Exempelvis kanske du vill kika på de företag som haft en positiv vinstutveckling det senaste året eller under en längre period. Det är inte alla företag som gör vinst idag och ännu färre som faktiskt lyckas öka vinsten över tid. På så sätt har du nu lyckats sortera bort förhoppningsaktier, det vill säga företag som kanske har en jättebra produkt eller tjänst, men som inte går med vinst här och nu.

I nästa steg är det dags att komplettera med annan nyckeldata och parametrar. Ponera att du är intresserad av företag som ger utdelning, det är din nästa datapunkt. Vilka företag från ditt första urval ger utdelning och har den vuxit över din valda tidsperiod eller över tid? Det här är bara ett exempel. Du kommer att behöva addera fler datapunkter och parametrar.

Det är detta som i aktievärlden kallas för screening. Du kikar på vissa parametrar för att till slut få fram ett urval av företag som kan vara relevanta att investera i, baserat på dina krav.


Steg 3 – Gör en bedömning om verksamheten


 • Personerna som leder företaget
  Ägare, styrelse och ledning spelar en även de en stor roll i aktieanalysen. Är det rätt personer i företaget? Har de exempelvis bevisad och lyckad erfarenhet från ledande positioner? Det är viktigt att du känner en trygghet för personerna som leder företaget. Det är ju de som ska driva företaget framåt och skapa tillväxt som sedan leder till aktieavkastning.

 • Varumärket
  Är företaget ett känt varumärke eller är det relativt okänt? Givetvis kan det vara svårt att få en exakt uppfattning och hur populärt och igenkänt ett företag är, men det går att bilda sig en uppfattning. Det kan hjälpa dig hitta företag som har nöjda kunder och således tenderar bli framgångsrika på lång sikt.

 • Tillväxt
  Hur snabbt kan företaget växa? Tittar man i företagets backspegel så brukar det ge en god indikation på deras framtida intjäningsförmåga. Det är då också viktigt att förstå hur företaget växer. Växer de organiskt, via förvärv (att de köper andra bolag) eller genom befintliga kunder – eller nya. Det ger en indikation på hur deras marknad utvecklas och hur konkurrenskraftigt bolaget är.

 • Lönsamhet
  Det är viktigt att veta vad lönsamheten för branschen har för genomsnitt och hur ditt bolag står sig i den konkurrensen. Beroende på hur det ser ut, kommer det med största sannolikhet finnas vissa oklarheter till varför bolaget utmärker sig inom vissa områden. Både positivt, och negativt. Därför är det viktigt att försöka ta reda på, och förstå, vad det beror på och om det finns utrymme till förbättringar.


Aktieanalys: Tänk även på det här...

 1. 1

  Som aktieägare är det alltid viktigt att hålla sig ajour med vad som händer i bolaget, exempelvis genom att hålla koll på kommande rapporter, kapitalmarknadsdagar och presentationer då de kan innehålla värdefull information.

 2. 2

  Titta på insynshandeln i bolaget över tid. Finns det några tendenser? Har de som aktivt jobbar i bolaget köpt eller sålt aktier? Forskning visar nämligen att företag där insiders köper har överpresterat index över tid.

 3. 3

  Analytikers uppfattning av bolaget. Analyser bör tas med en nypa salt, det är bara du som vet din egen placeringshorisont, risk och varför du köpte aktier i företaget från första början. Men ofta går det att hitta nyttig och värdefull information i en analys som någon annan har gjort.

 4. 4

  Makrostatistiken påverkar i relativt stor utsträckning. Exempelvis ger jobbsiffrorna i USA och inköpschefsindex från Kina en direkt påverkan på börskurserna världen över. Så rent krasst, även om viss makrostatistik inte direkt påverkar företaget du äger aktier i, så kan världens börser och börskurser påverkas, både upp och ner.


Viktigt för aktieanalys

Vid en aktieanalys ska du alltid, som ett minimum, kunna besvara följande frågor:

 • Vad gör företaget?

 • Hur ser affärsmodellen ut och i vilken bransch verkar företaget?

 • Växer företaget, gör de vinst?

 • Vilka konkurrenter har företaget?

 • Hur ser framtiden ut för branschen? Är den i tillväxt, mogen eller på nedåtgående?Bra att veta om risker och avkastning

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.


Börja spara i aktierÖppna konto
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm