Hoppa till huvudinnehållet

Vad är en tillväxtmarknadsfond?

En tillväxtmarknadsfond är, som namnet avslöjar, en fond som investerar i tillväxtmarknader. En tillväxtmarknad är helt enkelt en marknad där utvecklingen kan ske i mycket snabb takt, jämfört med mer utvecklade marknader. Fonder inom kategorin tillväxtmarknad kallas ofta för engelskans ”Emerging Markets”. 

Tillväxtmarknader bedöms ofta ha en stor potential och det är just därför de lockar investerare. Regionerna inom kategorin tillväxtmarknad står både för en stor del av den totala världsekonomin och en stor andel av befolkningen. 


Länder och regioner i tillväxtmarknadsfonder 

Precis som alla andra fonder investerar också tillväxtmarknadsfonder i flera olika värdepapper. Antingen är dessa fokuserade på ett specifikt land eller så investerar de i en större region; exempelvis Asien. Några regioner som är intressanta för tillväxtmarknadsfonder är exempelvis: 

  • Asien 

  • Afrika 

  • Latinamerika 

  • Kina 

  • Indien Tillväxtmarknadsfondens plats i portföljen 

Det är ganska enkelt att förstå att en tillväxtmarknadsfond innebär en högre risk än exempelvis en Sverige- eller Europafond. Potentialen och möjligheten till god avkastning kan vara stor om regionen utvecklas positivt, men osäkerhetsfaktorerna är många. Det innebär att en tillväxtmarknadsfond snarare kan betraktas som en krydda i en välbalanserad portfölj, än något du lägger hela ditt sparande i. Vi på Nordnet har en egen indexfond i kategorin, nämligen Nordnet Index Tillväxtmarknad.

Nordnet Tillväxtmarknad Index
Logo: Nordnet Tillväxtmarknad Index ()
Årlig avgift
0,40%
Ägare
3 364
1 år
+1,08%
Risk
Hållbarhet
Artikel 8
Morningstar Rating
2 stars


Bra att veta om risker och avkastning

Vi vill bara påminna om att ditt sparande kan gå upp och ner. Även om sparande i fonder historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.


Börja spara i fonderÖppna konto
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm