Hoppa till huvudinnehållet

Vad kostar fonder?

När du sparar i fonder betalar du en årlig avgift som dras ur fonden varje dag, med 1/365-del. Den årliga avgiften innehåller andra avgifter, bland annat förvaltningsavgiften som normalt också är den största avgiften.

Ibland förekommer också andra avgifter, exempelvis köp- och säljavgifter eller prestationsbaserade avgifter. Några sådana tar dock inte vi på Nordnet ut för våra egna fonder.

Vissa fonder är helt kostnadsfria – exempelvis tre av Nordnets egna indexfonder – medan andra kostar flera procent.


Vad är förvaltningsavgift?

Förvaltningsavgiften är den största avgiften i en fond. Den dras från värdet av fonden, oavsett om fonden ökar eller minskar i värde.

Förvaltningsavgiften anges som en procent per år, för att det ska vara enkelt att jämföra fonder med varandra. Den faktiska avgiftens tas ut med en 1/365-del varje dag och det görs i samband med att dagens kurs sätts på fonden.

När du tittar på en fonds utveckling är det alltid nettoavkastningen du ser, det vill säga avkastningen efter att avgiften har dragits.

15x21 light-bulb cyan Exempel

Föreställ dig att du sparar 100 kr i en fond 1 januari och att den fonden har 1% i årlig avgift. Under året står fonden helt stilla i värde (vilket är ovanligt, men för enkelhetens skull säger vi så). Vid slutet av året kommer du ha kvar cirka 99 kr i fondvärde, då avgiften på 1% har dragits succesivt under året.


Finns det andra avgifter?

Utöver den årliga avgiften förekommer också handelskostnader i de underliggande instrumenten. Dessa ser du i faktabladet som du hittar på fondens instrumentsida.

Vissa fonder tar ut en köp- eller säljavgift, varje gång du köper eller säljer dina fondandelar. Ibland kan det också förekomma en resultatbaserad avgift, som tas ut i relation till hur mycket fonden ökar i värde. Dessa avgifter är relativt ovanliga.

569x211 resultatavgift

Vad är dyrast; aktivt eller passivt förvaltade fonder?

Vi pratar ofta om aktiva och passiva fonder. Passiva fonder är detsamma som indexfonder och de har som mål att återspegla utvecklingen för ett visst index. Det innebär att förvaltaren inte fattar några investeringsbeslut annat än för att bättre återspegla sitt jämförelseindex.

Motsatsen är aktiv förvaltning där ett team av förvaltare och analytiker tillsammans försöker förutspå vilka värdepapper som kommer att utvecklas bäst framöver. Det är lätt att förstå att indexförvaltning, eller passiv förvaltning som det också kallas, är mer kostnadseffektiv eftersom det mesta arbetet kan göras av en dator. Just detta är ett av de viktigaste skälen till att indexfonder i de flesta fall bara kostar en bråkdel av motsvarande aktivt förvaltade fonder.


Vad kostar Nordnets egna fonder?

Nordnet har flera egna fonder och alla har en låg avgift, mellan 0 och 0,4 procent. Tre av Nordnets egna indexfonder är helt fria från förvaltningsavgift, det är Nordnet Sverige Index, Nordnet Norge Index och Nordnet Finland Index.


Hur ser jag vad en fond kostar?

Som investerare är det viktigt att hålla koll på avgifterna och säkerställa att du inte betalar för mycket. På vår plattform presenterar vi tydligt vad fonderna kostar på respektive fonds instrumentsida. Du kan sortera fonderna efter avgift, så att du enkelt hittar den billigaste i sin kategori.

Kom dock ihåg att en låg avgift inte är detsamma som en bra fond. Det finns många faktorer som du behöver väga in när du jämför fonder, varav avgiften är en.

1800x900 Vad-kostar-fonder

Betalar jag någon skatt på fonder?

Skatten på dina fonder beror på vilket konto som du väljer att spara på. Värdet av fonder inom ramen för både investeringssparkonto (ISK), och kapitalförsäkring (KF) schablonbeskattas.

Äger du fonder på en aktie- och fondkonto betalar du sedan 2012 en extra schablonskatt, utöver 30% kapitalvinstskatt. Den fondskatten beräknas som 0,4% av ditt totala fondsparande den 1 januari varje år. Summan kommer upp som en intäkt på din deklaration och beskattas med 30%. Så man kan, lite förenklat, säga att den skatten är 0,12%. Fondskatten omfattar fondsparande på 50 000 kr eller mer, oavsett om du har en eller flera fonder.


Bra att veta om risker och säkerhet

Vi vill bara påminna om att ditt sparande kan gå upp och ner. Även om sparande i fonder historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Sparande i produkter med hävstång innebär ökad avkastningspotential, men också ökad risk och större nedgång vid perioder av negativ marknadsutveckling. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Investeringssparkonto, aktie- och fondkonto samt sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden .

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.


Börja spara i fonderÖppna konto
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm