Hoppa till huvudinnehållet

Vad är Sharpekvot?

Sharpekvot är ett mått som visar din fonds eller din portföljs relation mellan den avkastning du fått i dina investeringar och den risk du tar när du investerar. Ju högre Sharpekvot, desto bättre har portföljen varit på att skapa avkastning i förhållande till risk.

9. Sharpekvot tn

Sharpekvoten beräknas genom att mäta portföljens avkastning minus riskfri ränta. Riskfri ränta sätts ofta till tre månaders statsskuldväxlar, det vill säga ett lån till svenska staten som löper under tre månader. Poängen är att skilja portföljens avkastning från vad du hade kunnat tjäna på att placera pengarna ”riskfritt”.

Risk när det kommer till sparande mäts i standardavvikelse, alltså hur mycket portföljen rört sig från sitt medelvärde. Ju mer en portfölj svänger i värde, desto högre är risken för investeraren.

Hur beräknas Sharpekvoten?

Portföljens avkastning minus den riskfria räntan delas med standardavvikelsen och resultatet blir Sharpekvoten. Faktorer som påverkar Sharpekvoten positivt är således hög avkastning och låg standardavviktelse.

15x21 light-bulb cyan Sharpekvot-formel.

Så här ser formeln ut för att beräkna sharpekvoten.

600x106 vad-är-sharpekvot

Vad är en bra Sharpekvot?

Ska Sharpekvoten vara låg eller hög? Ju högre Sharpekvot, desto bättre. Så här kan du tänka:

  • En sharpekvot som är 0 eller till och med negativ är inte bra.

  • Om sharpkvoten är 0,5 eller mer är det positivt.

  • Man brukar säga att en sharpkvot på 1 är mycket bra.


Ett annat vanligt förekommande ord för Sharpekvot är riskjusterad avkastning. Alltså avkastning i förhållande till risk.


Sharpekvot på fonder?

En fond är just en portfölj av tillgångar och ett sätt att jämföra hur duktig förvaltaren har varit på att skapa avkastning i relation till risk är just genom Sharpekvoten.

När du letar efter fonder kan du enkelt se vilken Sharpekvot var och en av fonderna du väljer mellan har. Men, för att få en rättvisande bild bör du jämföra fonder med liknande placeringsinriktning med varandra.

Sharpekvoten hittar på respektive fond under "Detaljer" och "Risk & Volatilitetsvärden".

1800x900 Vad-är-sharpekvot printscreens

Var kan jag se vilken Sharpekvot min portfölj har?

Du kan enkelt ta reda på vilken Sharpekvot din portfölj har under "Mina sidor", välj "Portföljrapport" och sedan finns Sharpekvoten presenterad under "Risk".

1200x400 vad-är-shapekvot portfölj

Hur kan jag förbättra Sharpekvoten för mina investeringar?

En hög Sharpekvot är inte samma sak som en hög avkastning. Sharpekvoten är ett mått, och ett redskap, som hjälper dig att skapa bra balans i dina investeringar.

Det bästa du kan göra för att skapa en bra, hög och stabil Sharpekvot är att arbeta för en bra balans i dina investeringar.

  • Sprid riskerna mellan olika regioner, sektorer och bransher.

  • Ha tillräckligt många innehav. Det finns ingen magisk siffra, men ju fler innehav desto större bredd får du normalt i ditt sparande.

  • Skapa inte ett mer komplicerat sparande än vad du klarar av att följa, utvärdera och ombalansera.
Bra att veta om risker och avkastning

Vi vill bara påminna om att ditt sparande kan gå upp och ner. Även om sparande i fonder historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.


Börja spara i fonderÖppna konto
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm