Detta är marknadsföring från Amundi & CPR Asset Management

Upp

CPR INVEST Disruptiva möjligheter

Investera i framtidens teknologi

CPR Invest Disruptiva möjligheters målsättning är att överträffa de globala aktiemarknaderna genom att investera i företag som antingen skapar eller drar nytta av disruptiva affärsmodeller.

Det här inkluderar de bolag som skapar nya marknader och vänder upp och ned på spelplanen för redan befintliga industrier. Fonden söker efter företag som erbjuder lösningar som kan definieras som smartare, bekvämare, mer hållbara, snabbare eller billigare.

Kort om fonden

 • Fonden placerar i aktier i nordiska och internationella mindre och medelstora bolag.
 • Bolag vars produkter eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher är IT/telekommunikation, läkemedel/medicinsk teknik, miljöteknik och industriteknik.
 • Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi

Disruption är ett fenomen som växer i betydelse med goda mölighetheter till investeringar. Fondens investeringsunivers inkluderar ett brett spektrum av disruption inom olika industrier. Förvaltarna har en hög andel "active share" i fonden, vilket är ett mått för andelen av aktieinnehav i en förvaltares portfölj som skiljer sig från fondens jämförelseindex. Det talar för att fonden förvaltas mycket aktivt och med resultat som kan skilja sig väsentligt från sitt jämförelseindex. Förvaltarna har en väldigt disciplinerad process för risk och värdering.

Hur skiljer sig fonden från andra?

 • Fonden är unik och fokuserar på disruptiv innovation, en trend som ökar i hastighet - inte bara inom IT, men också inom andra industrier såsom miljö- och industriteknik.
 • Global strategi, dvs. större investeringsuniversum.
 • Kvantitativ och kvalitativ screening.

Varför ska man investera i fonden?

Fyra megatrender som påskyndar accelerationen av disruption

 • Globalisering
 • Teknologisk innovation
 • Demografi- och samhällsförändringar
 • Miljö- och klimatutmaningar

Stora skiften förändrar livsstiler, konsumentbeteenden, och omdefinierar arbetsmetoder, kommunikation och produktionsprocesser.

Hur bör man investera i disruption?

Ett differentierande och unikt förhållningssätt som omfattar hela spektrumet av disruption

 • fonden har en bred multisektor-strategi som sammanfattas av fyra dimensioner och 28 delsektorer:
  - Digital ekonomi, Industri 4.0, lifescience och hälso- och sjukvård och Jorden

Signifikanta fördelar med fonden

Ett diversifierat och robust investeringsuniverse, en värderingspremium för en högre tillväxtprofil, särskild uppmärksamhet till volatilitet och korrelation.

 

Missa inte intervjun med Amundi/CPR - 14 min

Fakta

Fondens namn

CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES

Fondbolag

CPR Asset Management

Tillgångsslag

Aktier globalt

Förvaltningsavgift

2,00 %

Fondens startdatum

2016-12-22

Minsta köp

100 kr

Risk

5/7

ISIN

IE00B567SW70

Bolagets hemsida

www.cpr-am.frlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Disruptiv innovation

Hur disruptiv innovation förändrar spelplanen på olika marknader

Fondens utveckling (slutet september 2017)

Risker

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Som investerare bör du göra en samlad utvärdering av informationen tillgänglig i fondfaktabladetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en kund på olika sätt utnyttjar detta material. Nordnet har mottagit ersättning för att publicera detta material.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.