Välj höjdarfonderna

9 fonder som har slagit börsen

Upp

Ungefär en fjärdedel av alla fonder på den svenska marknaden slår börsen. Nu blir det lättare att välja de som presterar bäst och ta ditt sparande till nya höjder.

Vi har analyserat alla våra 1477 fonder och valt ut de nio bästa fonderna utifrån riskjusterad avkastning, i tre olika kategorier. Vilken eller vilka fonder väljer du?

Sverigefond

Norron Active

Utveckling (inkl. avgifter)*

3 år

+40%

5 år

+160%


Läs mer

Morningstar rating

Morningstar sustainability rating

Risk

1 2 3 4 5 6 7

Årlig avgift

1,76 %

Fondens primära fokus är den svenska aktiemarknaden, men fonden får investera på alla nordiska aktiemarknader.

Läs mer: Fondfaktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öhman Sweden Micro Cap

Utveckling (inkl. avgifter)*

3 år

+57%

5 år

+192%

10 år

+372%

Läs mer

Morningstar rating

Morningstar sustainability rating

Risk

1 2 3 4 5 6 7

Årlig avgift

1,56 %

Fonden är en aktiefond med målsättning att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt givet fondens placeringsinriktning. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i mindre bolag noterade på Stockholmsbörsen.

Läs mer: Fondfaktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Carnegie Sverigefond

Utveckling (inkl. avgifter)*

3 år

+21%

5 år

+87%

10 år

+174%

Läs mer

Morningstar rating

Morningstar sustainability rating

Risk

1 2 3 4 5 6 7

Årlig avgift

1,43 %

Carnegie Sverigefond är en fokuserad och aktivt förvaltad aktiefond som investerar långsiktigt på Stockholmsbörsen. Fonden letar så kallade värdebolag.

Läs mer: Fondfaktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om sverigefonder

När det gäller aktier är de flesta hemkära och har sin egen lokala aktiemarknad som referens för hur börsen går. Den svenska aktiemarknaden väger drygt en procent i världsindex (MSCI World), men de flesta har betydligt högre andel svenska aktier i sitt sparande. Det är inte teoretiskt optimalt, men i praktiken är det logiskt att ha en övervikt mot den marknad man känner bäst.

I ett historiskt perspektiv har den svenska börsen också haft en stark utveckling och investerare har således tjänat på en övervikt mot hemmamarknaden. Lokala aktiefonder har också fördelen att de är noterade i den egna valutan, vilket bidrar till att hålla nere valutarisk och valutakostnader.

Globalfond

Morgan Stanley Global Opp A

Utveckling (inkl. avgifter)*

3 år

+84%

5 år

+269%

Läs mer

Morningstar rating

Morningstar sustainability rating

Risk

1 2 3 4 5 6 7

Årlig avgift

1,84 %

Objektiv: Långsiktig tillväxt av placeringen. Investeringspolicy: Företag, överallt i världen, som investeringsrådgivare anser ha hållbara konkurrensfördelar och som är undervärderade vid tidpunkten för investeringen

Läs mer: Fondfaktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öhman Global Hållbar A

Utveckling (inkl. avgifter)*

3 år

+24%

5 år

+116%

10 år

+152%

Läs mer

Morningstar rating

Morningstar sustainability rating

Risk

1 2 3 4 5 6 7

Årlig avgift

1,33 %

Fonden är en aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i ett koncentrerat antal globala bolag.

Läs mer: Fondfaktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Didner & Gerge Global

Utveckling (inkl. avgifter)*

3 år

+36%

5 år

+111%Läs mer

Morningstar rating

Morningstar sustainability rating

Risk

1 2 3 4 5 6 7

Årlig avgift

1,62 %

Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i mindre bolag på tillväxtmarknader.

Läs mer: Fondfaktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om globalfonder

Som namnet indikerar så innebär en investering i globala aktier en placering i hela världens aktier. Diversifiering, eller riskspridning, är en av grundstenarna inom finansiell teori och att investera i globala aktier är ett bra och enkelt sätt att få en mycket riskspridning mellan olika marknader. Alla världens länder är dock inte lika viktiga i ett globalt aktieindex.

Många globalfonder har jämförelseindex som bara innehåller utvecklade marknader. Så i praktiken innebär globala aktier en stor tyngdpunkt mot USA och andra utvecklade västländer. Globalindex utgör dock en bra bas i en långsiktig portfölj.

Nya marknader

Öhman Etisk Emerging M.

Utveckling (inkl. avgifter)*

3 år

+36%

5 år

+87%


Läs mer

Morningstar rating

Morningstar sustainability rating

Risk

1 2 3 4 5 6 7

Årlig avgift

0,94 %

Fonden är en aktiefond med målsättning att följa utvecklingen för de största bolagen på tillväxtmarknaden. Fonden är en indexnära aktiefond.

Läs mer: Fondfaktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

JPM Em Mkts Small Cap

Utveckling (inkl. avgifter)*

3 år

+36%

5 år

+93%

10 år

+155%

Läs mer

Morningstar rating

Morningstar sustainability rating

Risk

1 2 3 4 5 6 7

Årlig avgift

1,79 %

Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i mindre bolag på tillväxtmarknader.

Läs mer: Fondfaktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

GAM Multistock EM Equity

Utveckling (inkl. avgifter)*

3 år

+30%

5 år

+75%Läs mer

Morningstar rating

Morningstar sustainability rating

Risk

1 2 3 4 5 6 7

Årlig avgift

1,9 %

Fonden investerar minst 2/3 av tillgångarna i företag i tillväxtekonomier. Fonden kan investera direkt i kinesiska A-aktier tack vare förbindelsen mellan börserna i Shanghai och Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect).

Läs mer: Fondfaktabladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om nya marknader

Tillväxtmarknader innebär exponering mot länder och regioner i världen som är under snabb utveckling och har hög ekonomisk tillväxt. Kina är den största tillväxtmarknaden och utgör drygt 30 procent av index i kategorin. Det är ett bra komplement till globala aktier, där tillväxtmarknader i många globalindex saknas. En investering i en tillväxtmarknadsfond innebär lite högre risk, men har följaktligen potential till högre avkastning.

Det här är en kategori för de som tror att tillväxtmarknader kommer att fortsätta växa snabbt och hämta in försprånget mot utvecklade marknader, som är riskvilliga och gärna har en krydda i sin portfölj.

*Utveckling fram till 2018-05-08

Bra att veta om risker och avkastning i fonder

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se

All information på denna sida ska ses som allmän information och inte i något fall som rekommendationer eller råd för investeringsbeslut. Du ansvarar själv för den risk som är förknippad med ett investeringsbeslut baserat på informationen angiven här på sidan.

Skapa din skräddarsydda fondportfölj

Fondrådgivaren föreslår en kombination av de bästa fonderna utifrån dina behov.

Besvara bara ett antal frågor så får du ett personligt förslag på fonder som passar dig och din riskprofil. Urvalet av fonder görs på samma sätt som i listan här ovan.

Frågor och svar

Hur har ni valt ut dessa 9 fonder?

Urvalet av fonder bygger på en kvantitativ analys av historiska fonddata efter avgifter. Modellen är utvecklad för att urskilja fonder som under lång tid haft en hög och jämn överavkastning i förhållande till fondens jämförelseindex. Utgångspunkten är att de fonder som konsekvent presterat historiskt under varierande marknadsförhållanden även kan förväntas prestera framöver.

Den viktigaste beståndsdelen i modellen är det finansiella nyckeltalet ”information ratio”, eller informationskvot på svenska. Det är ett nyckeltal som mäter en fonds överavkastning i förhållande till jämförelseindex i relation till fondens så kallade ”tracking error”, alltså hur mycket fonden avviker från jämförelseindex. Kortfattat innebär en hög informationskvot att förvaltaren haft hög överavkastning i förhållande till sin aktiva risk. Informationskvoten beräknas i modellen förhållande till ett så kallat ”best-fit index”, alltså det index som mest efterliknar fondens faktiska historiska utveckling.

Analysen görs över olika tidsintervall upp till tio års historik, allt för att bedöma hur fonden klarat sig under olika perioder och marknadsförhållanden. För varje period rankas fonderna och poäng ges baserat på placering. Totalpoängen beräknas som det vägda snittet av de olika tidsperioderna.

Modellen premierar överavkastning över lång tid. För att få bra betyg i modellen krävs kontinuitet, enstaka perioder med överavkastning räcker inte.

Vad kostar det att investera i fonder?

Du betalar inga köp- eller säljavgifter när du handlar fonder hos Nordnet. Fonder kostar vanligen 1 - 2 % i förvaltningsavgift. Denna avgift är baserad på värdet av fonden och du betalar den oavsett om fonden ökar eller minskar i värde. Förvaltningsavgiften skrivs som procent per år för att vara lätt jämförbart mellan fonder. Den faktiska avgiftens tas ut med en 1/365-del varje dag ur ditt fondvärde och det görs i samband med att man sätter dagens kurs på fonden. På så sätt ser du alltid hur din fond utvecklas efter avgifter. Historisk utveckling på en fonds kurs avser alltid nettoavkastning, alltså efter kostnader, vilket gör det enklare att jämföra fonders faktiska utveckling.

Förvaltningsavgiften tillfaller fondbolaget, som därefter utbetalar en del av ersättningen till Nordnet. Utbetalningen sker normalt sett kvartalsvis. Nordnets andel är normalt sett mellan 40 - 60% av den ersättning som fondbolaget erhåller genom förvaltningsavgiften.

Ersättningen grundas på det faktiska innehav som Nordnets kunder har i respektive fond från var tid till annan. Som kund hos Nordnet betalar du inte en högre förvaltningsavgift än den vid var tid gällande.

När du lägger en fondorder hos Nordnet, kan du se en specifik kostnadsredovisning för ditt sparande i fonden.

Vad är fördelen med att spara hos Nordnet?

Som kund hos Nordnet ska du ha kontroll över dina investeringar. Vi erbjuder digitala verktyg och smarta tjänster som ger dina pengar bäst förutsättningar att växa. Vårt mål är att du ska ha överblick över dina affärer och goda möjligheter att fatta kloka investeringsbeslut.

Därför är vi stolta att vi blivit utsedda till Årets Bank 2017 av Privata Affärer, Nordens största privatekonomiska magasin. I sitt beslut lade juryn vikt vid ett stort antal produktlanseringar under året och den höga utvecklingstakt som finns på Nordnet.

Privata Affärers motivering löd: ”Banken som gått i bräschen för att göra sparande enklare ökar tempot. Juryn gillar fler konkreta tjänster som kan förbättra våra läsares ekonomi”.


Öppna konto med Mobilt BankID på 3 minuter.

Inga öppningskostnader eller fasta årliga avgifter

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.