Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 84,63 16 -460 992 460 992 5 447 0 5 447 0 -5 447
81,61 - 8 230 714 230 714 2 827 2 827 0 0 2 827
57,30 - 7 205 132 205 132 3 580 3 580 0 0 3 580
96,83 - 4 153 771 153 771 1 588 1 588 0 0 1 588
113,97 - 7 112 718 112 718 989 989 0 0 989
21,83 - 3 102 601 102 601 4 700 4 700 0 0 4 700
- 85,40 7 -102 565 102 565 1 201 0 1 201 0 -1 201
- 159,90 6 -102 496 102 496 641 0 641 0 -641
- 41,62 1 -51 276 51 276 1 232 0 1 232 0 -1 232
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.