Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 73,01 42 -1 058 848 1 058 848 14 503 0 14 503 0 -14 503
133,28 - 21 667 866 667 866 5 011 5 011 0 0 5 011
112,20 111,98 17 -323 099 411 513 3 674 394 3 280 0 -2 886
219,16 - 10 327 425 327 425 1 494 1 494 0 0 1 494
22,15 - 8 230 957 230 957 10 425 10 425 0 0 10 425
62,80 - 8 209 940 209 940 3 343 3 343 0 0 3 343
- 68,31 8 -209 922 209 922 3 073 0 3 073 0 -3 073
- 82,05 4 -209 881 209 881 2 558 0 2 558 0 -2 558
100,92 - 9 206 688 206 688 2 048 2 048 0 0 2 048
- 77,08 6 -175 966 175 966 2 283 0 2 283 0 -2 283
61,00 60,80 9 -104 880 105 002 1 727 1 1 726 0 -1 725
292,87 291,50 8 -4 732 100 208 343 163 180 0 -17
- 433,00 1 -61 053 61 053 141 0 141 0 -141
23,96 - 2 52 496 52 496 2 191 2 191 0 0 2 191
246,00 - 1 52 398 52 398 213 213 0 0 213
62,60 - 2 47 952 47 952 766 766 0 0 766
95,60 - 3 16 539 16 539 173 173 0 0 173
76,10 - 1 8 295 8 295 109 109 0 0 109
- 100,00 1 -7 500 7 500 75 0 75 0 -75
70,20 - 2 6 739 6 739 96 96 0 0 96
- 52,90 2 -3 439 3 439 65 0 65 0 -65
- 90,00 1 -90 90 1 0 1 0 -1
67,70 - 1 68 68 1 1 0 0 1
- 65,00 1 -65 65 1 0 1 0 -1
37,00 - 1 37 37 1 1 0 0 1
- 35,76 1 -36 36 1 0 1 0 -1
28,10 - 1 28 28 1 1 0 0 1
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.