Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj EUR Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
4,51 4,51 540 86 643 667 745 147 993 83 634 64 359 0 19 275
21,31 21,13 67 -9 076 89 701 4 229 1 892 2 337 0 -445
13,55 13,59 30 19 309 56 330 4 153 2 791 1 362 0 1 429
10,90 10,93 16 -16 542 44 857 4 109 1 299 2 810 0 -1 511
5,88 5,89 27 437 40 503 6 886 3 484 3 402 0 82
1,59 1,59 16 4 914 32 299 20 278 11 692 8 586 0 3 106
2,91 2,94 25 17 783 30 225 10 369 8 251 2 118 0 6 133
10,32 10,36 7 -1 034 25 802 2 495 1 200 1 295 0 -95
1,89 1,89 21 4 629 20 546 10 857 6 652 4 205 0 2 447
6,53 6,54 8 10 282 20 158 3 087 2 332 755 0 1 577
2,13 2,14 15 2 854 19 944 9 342 5 347 3 995 0 1 352
13,65 13,87 22 4 519 11 207 817 576 241 0 335
22,60 - 1 7 458 7 458 330 330 0 0 330
28,05 28,15 9 6 787 7 238 258 250 8 0 242
7,45 - 2 1 818 1 818 244 244 0 0 244
3,20 - 4 694 694 217 217 0 0 217
3,20 - 4 694 694 217 217 0 0 217

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.