Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 55,67 24 -432 895 432 895 7 776 0 7 776 0 -7 776
44,17 43,20 14 210 146 317 368 7 213 5 972 1 241 0 4 731
59,35 - 11 145 874 145 874 2 458 2 458 0 0 2 458
79,64 - 5 107 194 107 194 1 346 1 346 0 0 1 346
- 109,80 1 -53 582 53 582 488 0 488 0 -488
- 91,90 3 -53 578 53 578 583 0 583 0 -583
78,40 - 1 53 547 53 547 683 683 0 0 683

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.