Nyckeltal för Veloxis Pharmaceuticals A/S (VELO)

14:03:17
VELO 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 3,430 3,430 3,430 3,500 3,300 0,00 0,00 1 610 281 5 501 782 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 257 523187 93765 03514 200123 400
Rörelsekostnader + avskrivningar -295 337-240 211-268 624-211 300-182 000
Rörelseresultat efter avskrivningar -37 814-52 274-203 589-197 100-58 600
Årets resultat efter skatt -34 554-59 119-71 397-176 100-36 300
Resultat per aktie -0,02-0,03-0,11
Antal aktier 1 717 786 5861 712 438 5311 663 783 5751 662 997 314
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 183 852131 307136 4334 3005 400
Omsättningstillgångar 318 807129 44074 932144 600288 300
Summa tillgångar 502 659260 747211 365149 000293 700
Eget kapital 29 99032 98272 104253 200
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Veloxis Pharmaceuticals A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Sjukvård

Vinst/Eget kapital

-1
.08
.5

P/E

343
40.19
24.21

P/S

22.87
1.08
7.1

P/B

171.5
3.04
12.04

Direktavkastning

0
2.09
1.62

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.