Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
2,14 2,13 9 -138 680 160 080 75 000 5 000 70 000 0 -65 000
80,24 - 5 45 579 45 579 568 568 0 0 568
21,11 - 2 29 681 29 681 1 406 1 406 0 0 1 406
81,80 - 1 16 360 16 360 200 200 0 0 200
- 240,25 4 -8 649 8 649 36 0 36 0 -36

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.