Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 159,30 3 -477 900 477 900 3 000 0 3 000 0 -3 000
- 48,26 18 -453 644 453 644 9 400 0 9 400 0 -9 400
- 461,91 11 -382 463 382 463 828 0 828 0 -828
- 52,41 13 -199 144 199 144 3 800 0 3 800 0 -3 800
97,52 - 6 179 540 179 540 1 841 1 841 0 0 1 841
- 88,10 3 -132 150 132 150 1 500 0 1 500 0 -1 500
- 78,17 5 -113 736 113 736 1 455 0 1 455 0 -1 455
- 120,08 7 -108 072 108 072 900 0 900 0 -900
- 50,90 4 -76 350 76 350 1 500 0 1 500 0 -1 500
- 1 275,00 1 -63 750 63 750 50 0 50 0 -50
- 137,23 9 -51 874 51 874 378 0 378 0 -378
- 16,87 1 -16 870 16 870 1 000 0 1 000 0 -1 000

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.