Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 72,88 3 -49 195 49 195 675 0 675 0 -675
40,20 41,02 5 3 819 23 839 588 344 244 0 100
41,53 41,52 12 16 364 23 007 554 474 80 0 394
16,18 16,15 8 -9 880 12 307 762 75 687 0 -612
- 24,40 1 -12 200 12 200 500 0 500 0 -500
- 2 060,00 1 -10 300 10 300 5 0 5 0 -5
149,60 148,98 4 -9 534 9 834 66 1 65 0 -64
- 866,00 1 -6 928 6 928 8 0 8 0 -8
11,96 - 1 6 578 6 578 550 550 0 0 550
333,00 333,00 3 -1 998 4 662 14 4 10 4 -6
300,00 - 1 3 300 3 300 11 11 0 0 11
0,07 - 1 1 400 1 400 20 000 20 000 0 0 20 000
10,00 9,95 3 3 998 100 50 50 0 0
180,10 - 1 901 901 5 5 0 0 5
- 440,00 1 -880 880 2 0 2 0 -2
- 60,60 1 -667 667 11 0 11 0 -11
6,80 - 1 646 646 95 95 0 0 95
42,45 - 1 467 467 11 11 0 0 11
3,06 3,07 2 226 386 126 100 26 0 74
307,50 - 1 308 308 1 1 0 0 1

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.