Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj DKK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
170,13 - 14 526 886 526 886 3 097 3 097 0 0 3 097
110,88 114,62 18 13 109 147 439 1 310 724 586 0 138
6,24 - 7 81 347 81 347 13 037 13 037 0 0 13 037
1 366,00 - 3 79 228 79 228 58 58 0 0 58
16,84 16,93 8 -56 191 57 033 3 368 25 3 343 0 -3 318
76,80 - 1 15 360 15 360 200 200 0 0 200
- 60,00 3 -12 180 12 180 203 0 203 0 -203
- 113,00 1 -11 752 11 752 104 0 104 0 -104
3,88 - 4 10 981 10 981 2 830 2 830 0 0 2 830
51,74 51,87 5 -3 484 10 728 207 70 137 0 -67
51,83 - 4 7 722 7 722 149 149 0 0 149
940,00 938,33 4 1 885 7 515 8 5 3 2 2
- 57,20 1 -6 921 6 921 121 0 121 0 -121
- 32,10 1 -3 210 3 210 100 0 100 0 -100
154,60 - 1 3 092 3 092 20 20 0 0 20
80,00 82,50 4 313 808 10 7 3 0 4
23,60 - 1 472 472 20 20 0 0 20
80,00 - 1 400 400 5 5 0 0 5
- 6,26 1 -144 144 23 0 23 0 -23
5,95 - 1 60 60 10 10 0 0 10
- 9,90 1 -59 59 6 0 6 0 -6

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.