Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
14,50 14,60 29 -643 414 1 182 960 81 168 18 600 62 568 0 -43 968
59,88 59,86 16 -539 120 849 787 14 195 2 594 11 601 0 -9 007
- 30,08 22 -792 818 792 818 26 356 0 26 356 0 -26 356
155,27 156,01 15 -271 409 703 059 4 513 1 390 3 123 0 -1 733
160,13 159,60 10 -84 621 548 025 3 429 1 447 1 982 0 -535
75,58 75,65 13 375 908 428 409 5 668 5 321 347 0 4 974
78,65 78,85 2 152 903 271 178 3 446 2 696 750 0 1 946
69,80 70,20 7 -180 265 254 811 3 633 534 3 099 0 -2 565
117,35 - 7 219 327 219 327 1 869 1 869 0 0 1 869
- 84,32 5 -170 835 170 835 2 026 0 2 026 0 -2 026
89,80 90,00 3 -80 370 161 370 1 794 451 1 343 0 -892
126,23 - 6 161 074 161 074 1 276 1 276 0 0 1 276
- 77,95 4 -158 862 158 862 2 038 0 2 038 0 -2 038
- 145,72 3 -68 781 68 781 472 0 472 0 -472
- 119,40 2 -61 133 61 133 512 0 512 0 -512
- 67,00 2 -55 811 55 811 833 0 833 0 -833
54,10 - 1 32 460 32 460 600 600 0 0 600
- 311,50 1 -31 150 31 150 100 0 100 0 -100
2,51 - 1 5 020 5 020 2 000 2 000 0 0 2 000
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.