Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
12,68 12,61 16 -494 785 570 865 45 256 3 000 42 256 0 -39 256
79,47 78,50 4 -116 942 300 678 3 816 1 156 2 660 0 -1 504
62,90 62,75 4 -108 545 234 345 3 732 1 000 2 732 0 -1 732
316,24 - 2 145 472 145 472 460 460 0 0 460
100,60 - 3 140 337 140 337 1 395 1 395 0 0 1 395
215,50 - 4 113 353 113 353 526 526 0 0 526
- 74,45 1 -55 838 55 838 750 0 750 0 -750
377,00 - 2 45 617 45 617 121 121 0 0 121
- 56,25 1 -40 669 40 669 723 0 723 0 -723
123,50 - 1 38 285 38 285 310 310 0 0 310
51,20 - 2 37 427 37 427 731 731 0 0 731
- 82,30 1 -35 718 35 718 434 0 434 0 -434
- 160,40 2 -29 514 29 514 184 0 184 0 -184
28,40 - 1 28 485 28 485 1 003 1 003 0 0 1 003

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.