Nyckeltal för G4S plc (G4S)

06:56:26
G4S 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 14,015 13,915 14,020 14,150 13,805 0,03 0,18 387 351 5 399 214 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 61 952 80465 711 17465 931 30269 396 93564 108 866
Rörelsekostnader + avskrivningar -59 866 268-61 505 592-62 439 288-67 546 485-60 081 879
Rörelseresultat efter avskrivningar 2 086 5364 205 5823 492 0141 850 4504 026 987
Årets resultat efter skatt 742 2462 115 3831 884 992262 9052 165 455
Resultat per aktie
Antal aktier 000
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 23 496 21123 915 57726 155 35627 797 19927 239 145
Omsättningstillgångar 21 211 74321 590 33522 585 16319 910 03418 558 329
Summa tillgångar 44 707 9547 168 79748 740 51847 707 23345 797 474
Eget kapital 7 043 0907 135 2197 314 1186 805 2079 003 734
Skulder
Summa eget kapital och skulder
G4S plc

Nasdaq Copenhagen A/S

Industrivaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

0
.08
.11

P/E

0
41.31
15.31

P/S

0
1.12
.98

P/B

0
3.16
1.75

Direktavkastning

4.15
2
1.37

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.