Nyckeltal för Star Bulk Carriers (SBLK)

03:33:34
SBLK 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Millennium OSE 95,20 95,00 96,80 97,20 95,00 -6,30 -6,21 4 460 427 644 NOK 11:22 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kNOK) 2018 *
Rörelseintäkter 5 705 483
Rörelsekostnader + avskrivningar -4 550 150
Rörelseresultat efter avskrivningar 1 155 333
Årets resultat efter skatt 516 615
Resultat per aktie 37,64
Antal aktier 13 725 000
 
Balansräkning (kNOK) 2018 *
Anläggningstillgångar 23 856 811
Omsättningstillgångar 2 616 807
Summa tillgångar 26 473 618
Eget kapital 13 315 737
Skulder
Summa eget kapital och skulder
* Dessa siffror kommer från en preliminär årsrapport.
Star Bulk Carriers

Millennium OSE

Industrivaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

.04
.08
0

P/E

-23.12
18.56
-4758.36

P/S

.24
1.35
.87

P/B

.1
1.56
1.86

Direktavkastning

0
3.75
3.02

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.