Nordnet Hjälp
Administrativ avgift

Administrativ avgift

Avgift för amerikanskt depåbevis (ADR)
Avgift för amerikanskt depåbevis tas ut på aktier som oavsett primärnotering även noterats i USA som ett amerikanskt depåbevis.


Avgiften tas ut av den amerikanska banken som sköter det administrativa arbetet vid (och efter) en notering av ett amerikanskt depåbevis. Avgiften debiteras dig som kund och innehavare.

Avgift för globalt depåbevis (GDR)
Avgift för globalt depåbevis tas ut på aktier som oavsett primärnotering även noterats i Europa som ett globalt depåbevis (GDR).


Avgiften tas ut av den europeiska banken som sköter det administrativa arbetet vid (och efter) en notering av ett globalt depåbevis. Avgiften debiteras dig som kund och innehavare.

När tas avgiften ut?
Normalt tas avgiften ut en gång per år i samband med utdelning. Observera dock att det kan skilja mellan de olika bolagen. Vill du veta mer om exakt hur stor din avgift kommer att bli, besök ditt innehavs bolagssida under Investor Relations.


Gazprom är ett exempel vars primärnotering är i Ryssland, men som även kan handlas i USA, England och Tyskland, antingen som amerikanskt depåbevis eller globalt depåbevis.