Nordnet Hjälp
Investeringssparkonto

Investeringssparkonto

Vad är Nordnet Investeringssparkonto?

Med Nordnet Investeringssparkonto kan du placera i aktier på sju marknader och välja bland mer än 1000 fonder. Du kan spara hur lite eller mycket du själv önskar, och du betalar ingen fast eller rörlig avgift på kapitalet. Du betalar enbart Nordnets låga courtage och fondbolagens förvaltaravgifter.

Nordnet Investeringssparkonto är en schablonbeskattad sparform där du inte betalar skatt för din faktiska avkastning och slipper deklarera enskilda transaktioner. Istället betalar du en schablonskatt som baseras på Investeringssparkontots värde vid ingången av varje kvartal, med tillägg för insättningar av kontanta medel och värdepapper under året. Kapitalunderlaget schablonbeskattas 2013 med 0,5 %.

Läs mer om Nordnet Investeringssparkonto under fliken Tjänster, Investeringssparkonto.