Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
486,68 488,94 23 1 661 808 1 962 995 4 032 3 724 308 0 3 416
37,69 37,68 28 1 016 627 1 584 088 42 030 34 500 7 530 0 26 970
332,70 332,23 14 -653 615 947 721 2 852 442 2 410 0 -1 968
383,28 378,84 20 -421 566 828 608 2 181 531 1 650 0 -1 119
45,94 - 7 689 100 689 100 15 000 15 000 0 0 15 000
154,73 - 8 650 000 650 000 4 201 4 201 0 0 4 201
- 86,85 11 -642 712 642 712 7 400 0 7 400 0 -7 400
- 123,25 7 -505 310 505 310 4 100 0 4 100 0 -4 100
- 148,08 4 -498 275 498 275 3 365 0 3 365 0 -3 365
365,12 343,61 16 297 472 469 278 1 300 1 050 250 0 800
- 185,25 6 -426 075 426 075 2 300 0 2 300 0 -2 300
47,14 - 1 424 260 424 260 9 000 9 000 0 0 9 000
- 96,23 9 -384 900 384 900 4 000 0 4 000 0 -4 000
- 73,95 10 -369 764 369 764 5 000 0 5 000 0 -5 000
414,80 414,80 6 82 960 331 840 800 500 300 0 200
- 376,75 4 -320 240 320 240 850 0 850 0 -850
- 96,82 2 -222 686 222 686 2 300 0 2 300 0 -2 300
- 190,25 3 -190 060 190 060 999 0 999 0 -999
- 139,70 1 -139 560 139 560 999 0 999 0 -999
- 101,65 3 -124 420 124 420 1 224 0 1 224 0 -1 224
140,06 - 3 123 253 123 253 880 880 0 0 880
130,95 - 3 117 855 117 855 900 900 0 0 900
- 366,50 3 -105 552 105 552 288 0 288 0 -288
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.