Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
353,97 354,91 18 -1 228 860 1 610 436 4 539 539 4 000 0 -3 461
- 93,16 22 -1 386 390 1 386 390 14 882 0 14 882 0 -14 882
134,65 134,58 14 -883 095 883 364 6 564 1 6 563 0 -6 562
156,60 156,77 20 -846 378 846 692 5 401 1 5 400 0 -5 399
- 383,89 10 -518 245 518 245 1 350 0 1 350 0 -1 350
142,10 - 5 511 560 511 560 3 600 3 600 0 0 3 600
- 171,01 4 -342 018 342 018 2 000 0 2 000 0 -2 000
- 152,96 5 -290 476 290 476 1 899 0 1 899 0 -1 899
82,38 - 1 247 140 247 140 3 000 3 000 0 0 3 000
- 52,56 2 -231 264 231 264 4 400 0 4 400 0 -4 400
128,00 - 6 192 000 192 000 1 500 1 500 0 0 1 500
163,80 - 6 163 800 163 800 1 000 1 000 0 0 1 000
- 326,70 4 -163 350 163 350 500 0 500 0 -500
106,75 - 3 160 125 160 125 1 500 1 500 0 0 1 500
- 312,72 4 -156 359 156 359 500 0 500 0 -500
- 78,82 3 -118 230 118 230 1 500 0 1 500 0 -1 500
- 119,90 4 -107 910 107 910 900 0 900 0 -900
- 35,25 2 -88 125 88 125 2 500 0 2 500 0 -2 500
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.