Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj EUR Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
4,00 3,95 56 21 164 55 032 13 811 9 522 4 289 0 5 233
- 2,75 10 -11 716 11 716 4 258 0 4 258 0 -4 258
12,87 - 3 8 171 8 171 635 635 0 0 635
- 6,23 4 -8 119 8 119 1 303 0 1 303 0 -1 303
5,93 5,96 7 1 721 8 111 1 365 829 536 0 293
2,08 2,07 8 3 328 6 427 3 091 2 341 750 0 1 591
- 10,04 10 -6 105 6 105 608 0 608 0 -608
- 20,12 4 -5 552 5 552 276 0 276 0 -276
20,30 20,45 2 738 4 419 217 127 90 0 37
20,30 20,45 2 738 4 419 217 127 90 0 37
3,07 - 3 3 976 3 976 1 297 1 297 0 0 1 297
3,07 - 3 3 976 3 976 1 297 1 297 0 0 1 297
- 10,23 4 -3 222 3 222 315 0 315 0 -315
34,70 - 1 1 319 1 319 38 38 0 0 38
12,61 - 3 1 286 1 286 102 102 0 0 102
- 7,83 1 -1 284 1 284 164 0 164 0 -164
10,45 - 2 1 275 1 275 122 122 0 0 122
- 1,98 1 -24 24 12 0 12 0 -12

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.