Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
192,14 192,56 13 -3 623 693 4 560 182 23 687 2 437 21 250 0 -18 813
343,00 350,80 24 -7 803 693 803 2 000 1 000 1 000 0 0
95,40 - 2 382 745 382 745 4 012 4 012 0 0 4 012
45,61 - 3 305 997 305 997 6 709 6 709 0 0 6 709
- 37,16 4 -303 672 303 672 8 172 0 8 172 0 -8 172
119,70 120,20 4 -619 296 756 2 474 1 237 1 237 0 0
280,60 282,50 13 -950 281 550 1 000 500 500 0 0
86,42 - 1 228 840 228 840 2 648 2 648 0 0 2 648
3,58 3,34 17 2 957 83 058 24 000 12 000 12 000 0 0
59,80 - 2 61 474 61 474 1 028 1 028 0 0 1 028
- 55,30 2 -59 669 59 669 1 079 0 1 079 0 -1 079
95,53 94,00 4 460 56 860 600 300 300 0 0
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.