Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
196,85 - 21 3 937 000 3 937 000 20 000 20 000 0 0 20 000
81,33 81,28 62 682 2 037 243 25 056 12 528 12 528 0 0
71,96 70,05 19 19 504 1 453 567 20 472 10 236 10 236 0 0
156,97 - 16 1 226 705 1 226 705 7 815 7 815 0 0 7 815
- 44,46 1 -1 129 417 1 129 417 25 403 0 25 403 0 -25 403
35,17 - 5 1 127 902 1 127 902 32 070 32 070 0 0 32 070
157,19 - 9 943 118 943 118 6 000 6 000 0 0 6 000
- 51,95 1 -624 023 624 023 12 012 0 12 012 0 -12 012
- 27,26 1 -623 000 623 000 22 854 0 22 854 0 -22 854
- 107,90 1 -462 567 462 567 4 287 0 4 287 0 -4 287
- 130,00 1 -275 080 275 080 2 116 0 2 116 0 -2 116
152,50 - 1 265 503 265 503 1 741 1 741 0 0 1 741
87,98 87,70 10 -131 375 242 586 2 764 632 2 132 0 -1 500
- 70,72 3 -196 402 196 402 2 777 0 2 777 0 -2 777
- 54,50 1 -191 949 191 949 3 522 0 3 522 0 -3 522
- 59,50 1 -158 449 158 449 2 663 0 2 663 0 -2 663
273,50 273,50 6 0 123 075 450 225 225 0 0
- 199,00 1 -108 455 108 455 545 0 545 0 -545
- 65,90 1 -93 908 93 908 1 425 0 1 425 0 -1 425
- 144,00 1 -39 024 39 024 271 0 271 0 -271
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.