Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
- 214,64 67 -16 898 350 16 898 350 78 728 0 78 728 0 -78 728
415,30 419,90 9 -10 752 169 11 169 130 26 605 502 26 103 0 -25 601
416,20 417,80 9 4 991 934 5 411 402 13 000 12 498 502 0 11 996
124,00 - 4 2 720 064 2 720 064 21 936 21 936 0 0 21 936
100,12 99,74 70 -2 001 712 2 163 706 21 691 809 20 882 0 -20 073
192,00 188,74 28 17 995 2 101 301 11 038 5 519 5 519 0 0
91,07 - 68 1 996 784 1 996 784 21 926 21 926 0 0 21 926
- 153,11 30 -1 241 717 1 241 717 8 110 0 8 110 0 -8 110
112,17 - 43 943 663 943 663 8 413 8 413 0 0 8 413
110,29 110,49 17 -690 758 351 6 870 3 435 3 435 0 0
79,08 - 5 395 415 395 415 5 000 5 000 0 0 5 000
- 72,50 1 -340 968 340 968 4 703 0 4 703 0 -4 703
- 98,40 1 -202 606 202 606 2 059 0 2 059 0 -2 059
96,00 - 3 200 256 200 256 2 086 2 086 0 0 2 086
- 146,49 13 -168 907 168 907 1 153 0 1 153 0 -1 153
- 51,60 2 -118 422 118 422 2 295 0 2 295 0 -2 295
- 86,30 1 -67 746 67 746 785 0 785 0 -785
12,38 - 1 52 962 52 962 4 278 4 278 0 0 4 278
- 68,70 1 -48 227 48 227 702 0 702 0 -702
- 37,00 1 -42 180 42 180 1 140 0 1 140 0 -1 140
- 556,00 1 -38 920 38 920 70 0 70 0 -70
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.