Mäklarstatistik

Sök
  Snittpris Avslut Nettobelopp Omsatt Antal aktier
  Värdepapper Köp Sälj SEK Antal Köp Sälj Internt Netto
Ej sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradFallande sorteringEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorteradEj sorterad
0,11 0,11 27 32 466 76 642 716 322 507 992 208 330 0 299 662
16,25 16,32 4 -17 870 47 900 2 939 924 2 015 0 -1 091
- 4,14 2 -39 089 39 089 9 431 0 9 431 0 -9 431
60,72 - 4 33 154 33 154 546 546 0 0 546

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.