Nordnet Hjälp
Efterlevandepension

Efterlevandepension

Om du avlider innan du påbörjat utbetalningen av din ålderspension kommer efterlevandepensionen att betalas ut till dina förmånstagare. De får pengarna i form av regelbundna utbetalningar under minst 5 och högst 50 år. Efterlevandepensionen läggs till återbetalningsskyddet i form av en engångsöverföring.

Inkomstskatt kommer att dras från de belopp som utbetalas till förmånstagarna.

Tilläggsförsäkringen efterlevandepension upphör att gälla när du tar ut din ålderspension, dock senast den sista i månaden före din 65-årsdag. Tilläggsförsäkringen saknar värde när den upphör att gälla.

Detta betyder att om du avlider efter det att du börjat få utbetalningar från din ålderspension kommer ingen efterlevandepension att betalas ut till dina förmånstagare.