Flytta och spara på avgifter

Flytta pension

Många olika pensioner?

Har du arbetat i många år är det vanligt att ha pensionssparande hos flera olika bolag. Kanske har du också sparat själv, i en privat pensionsförsäkring.

Pensionsförsäkringar tecknade senare än 2007 har du rätt att flytta från ett bolag till ett annat. Försäkringar tecknade före 2007 kan du ibland – men inte alltid – flytta.


Varför flytta?

Det finns naturligtvis flera anledningar till att man kan vilja flytta pensionsförsäkring. Det kan handla om en önskan om att samla pensionen på ett ställe, placera den tillsammans med sina övriga investeringar – eller helt enkelt för att slippa betala höga avgifter år efter år. Många bolag tar nämligen ut löpande kapitalavgifter från ditt pensionssparande, även under tiden då du tar ut pengarna. Det kan faktiskt handla om hundratusentals kronor. Något få känner till.

Vi hjälper dig gärna att ta reda på vilka pensionsförsäkringar du har, om du kan flytta och vad ditt nuvarande bolag i så fall tar betalat för det.


Hög flyttavgift?

Precis som du tycker vi att det är självklart att du ska få flytta din pension dit du vill – utan att betala för det. Så är det inte överallt.

Om du har en hög flyttavgift på din tidigare försäkring är det viktigt att du räknar på hur snabbt du tjänar in den genom att byta bolag. Ofta går det fortare än du tror.

En halv miljon att göra annat för

När du sparar hos oss utan fasta avgifter kan du behålla hela din pension själv

Hos Nordnet

Bank med fasta avgifter

Bestil gratis flyttehjælp - så hjælper Nordnet dig hele vejen.

Så har vi räknat

Med en tjänstepension på 500 000 kr vid 35 års ålder och 6 procent i antagen avkastning varje år har du vid 65 år cirka 2,9 miljoner kr om du sparar hos oss, jämfört med cirka 2,4 miljoner kr om du sparar hos ett pensionsbolag som tar 0,65 procent i kapitalavgift och 360 kr i fast årsavgift. Skillnaden på cirka 500 000 kr beror på att du hos det andra bolaget betalar cirka 230 000 kr i avgifter.


I exemplet har vi räknat med en genomsnittlig årlig avkastning på 6 procent. Om vi istället räknar med det gemensamt framtagna avkastningsantagandet för prognosstandard på 2,10 procent blir skillnaden cirka 170 000 kronor. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Tänk på att annat kan påverka hur mycket du sparar på att flytta din pension till oss. Hör gärna av dig så berättar vi mer.

Nordnet - upptäck ett roligare sätt att spara!

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.