Hoppa till huvudinnehållet

Nordnet Pensionsfond.


För det långsiktiga pensionssparandet.

Nordnet Pensionsfond är en aktivt förvaltad fond, framtagen för att passa det långsiktiga pensionssparandet. Fonden placerar i globala aktier, svenska aktier och räntepapper.

Nordnet Pensionsfond främjar hållbarhet. Den är tillgänglig inom alla våra sparformer.

Läs mer och investera

Bra att veta om Nordnet Pensionsfond:

  • Aktivt förvaltad fond

  • Främjar hållbarhet

  • Passar för långsiktigt sparande

Så fungerar förvaltningen.

Nordnet Pensionsfond är en aktivt förvaltad fond som beaktar hållbarhetskriterier. Fonden investerar i andra värdepappersfonder, både i indexnära fonder och i aktivt förvaltade fonder. Fondens placeringsinriktning är globala aktier, svenska aktier och
svenska räntebärande papper.

Hållbarhetsarbetet sker i de underliggande fonderna och hållbarhetsaspekter beaktas i bolagsanalyser och investeringsbeslut. Underliggande fonder har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor.

Nordnet Pensionsfond förvaltas av Öhman Fonder.

GettyImages-1198660415.jpg
210422_Nordnet_16_7394.jpg

Följ utvecklingen.

Nordnet Pensionsfond placerar normalt i cirka 60 procent aktier och 40 procent räntebärande tillgångar. Fördelningen mellan dessa kan dock komma att variera över tiden.

Precis som för alla våra fonder följer du enkelt utvecklingen i inloggat läge. Här kan du också ta del av månadsrapporter från förvaltarteamet.

Vanliga frågor och svar.

Bra att veta om risker och avkastning.

Vi vill bara påminna om att ditt sparande kan gå upp och ner. Även om sparande i fonder historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm