Hoppa till huvudinnehållet

Vad är privat pensionssparande?

1500x920 Pensionspyramiden 1


Ett privat pensionssparande är det du själv sätter av till din pension, varje månad eller då och då. Tidigare fanns specifika pensionskonton – IPS och privatpension – där ditt sparande var avdragsgillt upp till en viss nivå. 

Sedan några år tillbaka är avdragsrätten slopad och ditt pensionssparande beskattas på precis samma sätt som vilket annat sparande som helst. 

Det finns dock en liten grupp som fortfarande har rätt att pensionsspara avdragsgillt. Det handlar om egenföretagare eller personer som helt saknar pensionsrätt i sin anställning.

  

Vilket konto ska jag välja för pensionssparande? 

Du kan pensionsspara på vilket konto som du vill, exempelvis aktie- och fonddepå (AF), investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring (KF). Däremot brukar vi rekommendera kapitalförsäkring, bland annat för att det möjliggör månadsvisa utbetalningar – vilket kan vara praktiskt när det är dags att ta ut pengarna. 


Hur mycket ska jag pensionsspara? 

Hur mycket du ska pensionsspara beror helt och hållet på vilka möjligheter du har idag och vilka förväntningar du har på din ekonomi i framtiden. En tumregel är, att ju tidigare du börjar spara desto bättre är det. Om du börjar tidigt har pengarna nämligen lång tid på sig att växa – jämfört med att du börjar spara bara några år innan det är dags att gå i pension. 

Det är förstås individuellt hur mycket du kan och vill spara till din pension. Den allmänna pensionen ger på ett ungefär 50% av din slutlön och tjänstepensionen ytterligare 10-15%. Om du vill kunna bibehålla din levnadsstandard som pensionär kan ett riktmärke vara att spara cirka 10% av din nettolön. För dig som får ut 30 000kr i lön varje månad motsvarar det ett pensionssparande på 3 000 kr. 

Startbelopp
20 000 kr
Investering per månad
1 500 kr
Avkastning per år*
7 %
25 år
1 289 753 kr


Löneväxling, vad är det? 

Löneväxling innebär att du växlar en del av din bruttolön idag mot mer pension i framtiden. Du skjuter helt enkelt på beskattningen, tills det är dags att ta ut pengarna. Det brukar vara en lönsam affär, eftersom man normalt betalar mer skatt när man arbetar än som pensionär. 

Eftersom skatt på pensionsinbetalningar är lägre än skatt på lön, efterskänker många arbetsgivare dessutom mellanskillnaden till den anställde – som därmed får lite extra förmån utan att det kostar företaget något.  


Vad ska jag pensionsspara i? 

Som med allt sparande är val av placeringar beroende av din riskvilja och dina förväntningar på avkastning. Eftersom pensionen många gånger är ett långsiktigt sparande väljer de flesta att placera den i aktiefonder fram till dess att man närmar sig pensionstidpunkten, då det kan vara lämpligt att trappa ner andelen aktier till förmån för räntor

Om man inte vill hålla koll på det här själv erbjuder många banker och pensionsbolag lösningar som automatiskt sänker risken i takt med att du närmar dig pensionen. Hos Nordnet heter denna bekväma och enkla sparform Nordnet Generationsplacering.

Till Nordnet Generationsplacering


15x21 light-bulb cyan Visste du att...
Hos Nordnet har du utöver fonder möjlighet att pensionsspara i aktier. Till skillnad från nästan alla andra aktörer på marknaden kan du behålla ditt aktieinnehav även under utbetalningstiden. Bra att veta om risker och säkerhet

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Investeringssparkonto, aktie- och fonddepå samt sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.


Kom igång och flytta pensionenFlytta pensionen
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm