Hoppa till huvudinnehållet

Vad är tjänstepension?

1500x920 Pensionspyramiden 1

Tjänstepension är den del av pensionen som din arbetsgivare betalar. Det är normalt en procentsats av din lön som går till både pensionssparande och olika typer av försäkringar. Din tjänstepension skapar med andra ord trygghet för dig i händelse av att du inte kan arbeta på grund av exempelvis olycksfall eller sjukdom. Om din arbetsgivare omfattas av kollektivavtal brukar din tjänstepension kallas för avtalspension. Det finns fyra stora avtalsområden, nämligen: 

  • ITP för privatanställda tjänstepension 

  • SAF-LO för privatanställda arbetare 

  • AKAP-KR för offentligt anställda inom kommun och region 

  • PA16 för statsanställda  


Men även företag som inte är anslutna till kollektivavtal behöver erbjuda sina anställda pension och då kallas den individuell tjänstepension, eller bara tjänstepension. Ofta sätter arbetsgivaren ihop ett pensionspaket som liknar det du får inom exempelvis ITP-avtalet. 


Du kan påverka din tjänstepension 

Det finns vissa saker du kan göra för att påverka din pension. För det första behöver du se till att du verkligen omfattas av tjänstepension via jobbet. Om inte, ta upp frågan med din arbetsgivare. 

Ofta kan du också påverka hur pensionsavsättningarna placeras. Normalt sett får du automatiskt en fond, vartefter du själv kan välja om du vill behålla den eller byta till någon eller några andra fonder. Vilka fonder du ska välja för din pension beror på flera faktorer, bland annat din riskvilja samt hur lång tid du har kvar till din pension. 

Ytterligare en sak som påverkar din pension är efterlevandeskyddet – det vill säga den försäkring som ser till att pensionen går till dina efterlevande om du dör innan pensionen har betalats ut. Du väljer själv om din tjänstepension ska omfattas av efterlevandeskydd eller inte.


Vad kostar tjänstepensionen? 

För kollektivavtalad tjänstepension är avgifterna ofta låga, både själva årsavgiften och fondavgifterna. För individuell tjänstepension kan dock avgifterna vara höga, så se upp! På Nordnet har vi slopat allt vad fasta och rörliga försäkringsavgifter heter och du betalar bara för det du investerar i – förvaltningsavgift för fonder eller courtage för aktier.  


Avgifter gör stor skillnad - räkna och jämför

Vill du flytta din pension till Nordnet och sänka dina avgifter. Se hur mycket du kan spara genom att välja bort onödiga avgifter.

Belopp att flytta
525 000 kr
Din ålder
40 år
Avkastning per år
6 %
Rörlig avgift
0,65 %
Fast avgift
240 kr/år
Så mycket kan du spara genom att välja bort avgifter
1 001 839 kr


Kan jag ha min tjänstepension hos Nordnet? 

Du som privatperson har möjlighet att flytta din befintliga tjänstepension till Nordnet, förutsatt att din tjänstepension inte är kollektivavtalad. 

Läs mer om flytt av pension


Om du är egenföretagare med eller utan anställda kan du enkelt teckna en tjänstepension med pensionssparande och riskförsäkringar. Ansökan är helt digital och det tar bara några minuter. 

Läs mer om tjänstepension för företag

Bra att veta om risker och avkastning

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder historiskt gett god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.


Kom igång och flytta pensionenFlytta pensionen
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm