Hoppa till huvudinnehållet

Utbildning.

Lär dig mer om komplexa produkter och testa dina kunskaper


Säkra dina kunskaper om värdepappersmarknaden.

När du handlar med finansiella produkter är det viktigt att du förstår vad du köper - först då kan du ju fatta kloka ekonomiska beslut.

Enligt lagen om värdepappersmarknaden måste vi som bank säkerställa att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att handla med värdepapper. Det kallas passandebedömning och ska skydda dig som är aktiv på värdepappersmarknaden.

Om du vill handla med komplicerade värdepapper, exempelvis certifikat, warranter och derivat, måste du först svara på frågor i en passandebedömning. Frågorna som ställs handlar om din kunskap och erfarenhet av värdepapperstypen du är intresserad av. Utifrån dina svar görs en bedömning av om produkten passar dig.

I den här utbildningen går vi igenom alla produkter du har tillgång till som kund hos oss - allt för att du ska uppnå en god kunskapsnivå.

Lycka till med dina investeringar.

Fakta.

  • Lagen kräver dokumenterad kunskap och erfarenhet

  • Testa varje produktkategori du vill handla inom

  • I bolagsfakta framgår det vilken kategori respektive produkt tillhör

Förvärvsbolag (SPAC)

För att handla med Special Purpose Acquisition Companys (SPACs), även kallat förvärvsbolag.

Onoterade aktier

Aktier som inte är noterade på någon lista.

Preferensaktier

För handel med preferensaktier.

Teckningsrätter, Uniträtter och Teckningsoptioner

För handel med teckningsrätter, uniträtter och teckningsoptioner.

Komplexa fonder

För att handla med hedgefonder, alternativa investeringsfonder samt ETF:er med hävstång.


Stop loss

Stop loss är en ordertyp som används för genomförande av automatisk handel.


Obligationer och andra räntebärande värdepapper

För att handla med obligationer, räntebevis och kreditcertifikat.


Trackers

Trackers är investeringsprodukter som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång.

Turbowarranter

Turbowarranter, även kallat "Knock-out warranter", är investeringsprodukter med väldigt hög risk, speciellt utvecklad för en aktiv och kortsiktig handel.

Bull & Bear

Bull & Bear är investeringsprodukter som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång.

Standardiserade derivat

Ett derivat är en form av avtal, eller kontrakt, där själva avtalet är föremål för handel på kapitalmarknaden. 

Värdepappersbelåning

Värdepappersbelåning innebär att du lånar pengar med dina värdepapper som säkerhet.

Blankning

Blankning innebär att man säljer en aktie man inte äger i förhoppning om att vid ett senare tillfälle kunna återköpa aktien till ett lägre pris.

Warranter

Warranter är investeringsprodukter där du som innehavare har rätten att antingen köpa eller sälja underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris och en på förhand bestämd lösendag.

Mini Futures & Unlimited Turbos

Mini Futures & Unlimited Turbos är investeringsprodukter av typen warranter som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång.

Komplexa ETF:er

Börshandlade fonder, s.k. ETFer (Exchange Traded Fund) är liksom vanliga fonder en ”portfölj” av olika finansiella instrument, t.ex. aktier och obligationer, med skillnaden att de handlas över börsen precis som en aktie.

Kreditbevis.

Kreditbevis är ett värdepapper som möjliggör för investerare att anta kreditrisk mot ett eller flera underliggande bolag i utbyte mot avkastning i form av återkommande ränteutbetalningar.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm