Hoppa till huvudinnehållet

Stop Loss.


Vad är stop loss?

Stop loss är en ordertyp som används för genomförande av automatisk handel. Ordertypen kan till exempel användas om man vill köpa eller sälja en aktie till en viss kurs. Det finns två typer av stop loss; traditionell stop loss-order och glidande stop loss-order.


Hur fungerar stop loss-order?

En traditionell stop loss-order ger möjlighet att köpa eller sälja en aktie till en viss kurs. Den består av två delar:

 1. Den första delen är ett villkor som ska uppnås innan stop loss-order aktiveras. Villkoret kan vara att aktien stiger eller faller till en bestämd kurs innan ordern aktiveras. Villkoret kallas även för triggerkurs.

 2. Den andra delen av en stop loss är vilket pris du vill köpa eller sälja aktien för när triggerkursen har nåtts. Du anger alltså det pris som ordern skickas till marknaden med.

En glidande stop loss-order ger möjlighet att följa med i en kursutveckling, positiv eller negativ, och när kursutvecklingen bryts läggs din order i marknaden. Den består av två delar:

 1. Den första delen är en procentuell kursförändring antingen uppåt eller nedåt som baseras på högsta/lägsta betalt efter ordertillfället.

 2. Den andra delen är vilket pris som du vill köpa eller sälja aktien för och anges i % över eller under triggerpriset.

Man kan använda en stop loss-order på många olika sätt t.ex. för att:

 • Sälja en aktie om kursen går under en viss kursnivå för att undvika att göra en förlust.

 • Sälja en aktie om kursen når upp till en viss kursnivå för att säkra en vinst.

 • Köpa en aktie om den går ner till en viss kursnivå för att du tror på en vändning och stigande kurs.

 • Köpa en aktie om den når upp till en viss kursnivå för att du tror att den sedan kommer att stiga ännu mer.

För att lägga en stop loss-order går du till orderläggningen som vanligt men klickar sedan på Stop loss eller Glidande stop loss under Ordertyp. Du kan då ställa in de villkor du vill ha för din trigger och eventuella order.


Tänk på det här innan du använder stop loss

 • Order som aktiveras av en stop loss är enbart giltig under den aktuella handelsdagen. 

 • För att en stop loss-order ska gå igenom måste det finnas köpare eller säljare till det pris du har angett.

 • Vid mycket kraftiga kurssvängningar finns det en risk att det pris du har angett ”hoppas över”, vilket gör att din stop loss-order inte genomförs.

 • Felaktig kursinformation från börserna kan innebära att en stop loss-order aktiveras trots att kursen inte motsvarar ett verkligt marknadsvärde.

 • Kursförändringar som split, sammanläggning (omvänd split) och liknande kan resultera i att en stop loss-order aktiveras.

 • Otillåten kursmanipulation kan förekomma på handelsplatserna. En order som uppkommer på grund av sådan kursmanipulation kan aktivera en stop loss-order.

 • Det går inte att lägga stop loss-order som ordertyp i börshandlade produkter som Mini futures och Bull- & Bear certifikat.


Bra att känna till om avgifter

Det tillkommer ingen extra kostnad för att använda sig av stop loss-order. Courtage och valutaväxlingsavgift tillkommer som vid vanlig handel med aktier, enligt gällande prislista, om ordern går till avslut.

Kunskapstest.

Om du har läst på och är intresserad av att handla så behöver du, innan du kan handla, först klara ett kunskapstest.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm