Hoppa till huvudinnehållet

Komplexa ETF:er.


Börshandlade fonder, s.k. ETFer (Exchange Traded Fund) är liksom vanliga fonder en ”portfölj” av olika finansiella instrument, t.ex. aktier och obligationer, med skillnaden att de handlas över börsen precis som en aktie. Fonden ägs gemensamt av alla som investerat i fonden, fondandelsägarna, och förvaltas av ett fondbolag. Fondandelsägarna får det antal andelar i fonden som motsvarar andelen investerat kapital i förhållande till fondens totala kapital.


Tänk på det här innan du investerar

Det är viktigt för dig som kund att ta reda på vilka investeringsregler som gäller för en fond som du vill investera i. Detta framgår av fondens informationsbroschyr och faktablad. I faktabladet framgår även fondens risk/avkastningsprofil där sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden anges i form av en skala mellan 1 och 7, där 7 innebär högst möjlig avkastning men också högst risk för dig som investerare.

Vad är skillnaden på en vanlig ETF och en komplex?

Skillnaden på vanliga fonder och ETFer – även kallat UCITS fonder, och komplexa fonder och ETFer är primärt att det ställs lägre krav på diversifiering, spridning, riskhantering och riskexponering i komplexa fonder och ETFer. ETFer handlas ofta i utländsk valuta och de underliggande innehaven i ETFer är oftast utländska aktier vilket innebär en extra risk baserad på den aktuella valutans utveckling, så kallad valutarisk. 

Det finns flera olika typer av ETFer. Skillnaden kan t.ex. vara att fonden exponerar sig mot olika marknader eller sektorer. Du som investerare kan därför välja vilken inriktning och risknivå som passar just dig. ETFer är kännetecknas som passiva fonder som betyder att de vanligtvis följer ett index. 

Hävstång

ETF:er kan vara med eller utan hävstång. Hävstången innebär att du får en förstärkt utveckling på den underliggande tillgången, till exempel 1,5 eller 2 gånger så mycket i såväl uppgång som nedgång. Du kan förlora hela ditt investerade kapital, men aldrig mer.  Med hävstång får du möjlighet till högre avkastning, men du tar även en större risk eftersom hävstången går åt båda hållen.


Bra att känna till om avgifter

Det finns några viktiga avgifter att känna till vid en investering i en ETF. Där finns en löpande årlig avgift som innehåller en förvaltningsavgift plus kostnader för marknadsföring,  distribuering och registrering. Det är ofta denna avgift som redovisas på fondernas landningssidor. När du ser en ETFs utveckling och/eller NAV-kurs är avgifterna alltid avdragna. Det är således det reella värdet på fonden som du ser. 

I och med att andelar i ETF:er handlas över börsen på samma sätt som man handlar aktier kan därför courtage och en eventuell valutakostnad ofta tillkomma.

Kunskapstest.

Om du har läst på och är intresserad av att handla så behöver du, innan du kan handla, först klara ett kunskapstest.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm