Hoppa till huvudinnehållet

Värdepappersbelåning.


Vad är värdepappersbelåning?

Värdepappersbelåning innebär att du lånar pengar med dina värdepapper som säkerhet. Detta kan användas för att handla med belåning vilket ger dig möjlighet till en ökad hävstång på dina investeringar, men också en ökad risk.


Hur fungerar värdepappersbelåning?

Den kreditlimit som du beviljas utgör det maximala beloppet som du får låna så länge ditt samlade belåningsvärde i portföljen uppgår till minst samma nivå.

Belåningsvärde på ett värdepapper bestäms utifrån belåningsgraden i procent multiplicerat med marknadsvärdet på värdepappret. Portföljens totala belåningsvärde utgörs av summan av belåningsvärdet på de belåningsbara värdepapperna i din portfölj.

Exempel:

Bolag AB har en belåningsgrad på 80 procent. Marknadsvärdet på portföljen med innehav endast i bolaget AB är 100 000 kronor. Det innebär att 80 000 kronor är tillgängliga för handel, förutsatt att kreditlimiten uppgår till eller överstiger 80 000 kronor.

Om dina värdepapper minskar i värde så minskar även ditt belåningsvärde vilket kan leda till att din depå blir överbelånad. Detta är inte tillåtet och kan regleras antigen genom att sätta in pengar på din depå eller sälja av delar av dina innehav.


Vilka risker finns med värdepappersbelåning?

Det är viktigt att hålla koll på risken eftersom du kan förlora både ditt eget kapital och de lånade pengarna. När du köper värdepapper för lånade pengar uppstår en hävstång vilket ger dig en större exponering utan att behöva använda dina egna pengar. Resultatet blir större vinst om det går i rätt riktning. Men tänk också på att förlusterna kan bli större än ditt investerade kapital om det går i fel riktning.

Detta uppstår genom att du exponeras för kurssvängningar när du belånar din portfölj. Kursfall eller ändringar i belåningsgrader kan leda till att belåningsvärdet på din portfölj reduceras vilket kan orsaka att du blir överbelånad, d.v.s. nyttjar en större kredit än vad ditt belåningsvärde ger dig rätt till.

Händelser på värdepappersmarknaden kan medföra kursfall och att du förlorar allt ditt egna kapital. Utnyttjar du belåning riskerar du att förlora mer än investerat eget kapital och att hamna i skuld till Nordnet. Om kursen på de värdepapper som du köpt med lånade medel går ner är du fortfarande skyldig att betala tillbaka hela lånebeloppet plus ränta.

Exempel:

Du vill handla H&M med belåning för 100 000 kronor. Aktien har en belåningsgrad på 85 procent vilket innebär att du har möjlighet att låna upp till 85 000 kronor på innehavet och därmed behöver sätta in 15 000 kronor för att göra köpet.

Vad händer vid en nedgång?

Om H&M-aktien i ovanstående exempel skulle gå ner med 10 procent så minskar din position i värde med 10 000 kronor och du skulle därmed förlora drygt 66 procent av de 15 000 kronor eget kapital som du satt in.

Vad händer vid en uppgång?

Om H&M-aktien i ovanstående exempel istället skulle gå upp med 10 procent så ökar din position i värde med 10 000 kronor och de 15 000 kronor som du satt in i eget kapital ökar därmed med ca 66 procent.


Vad händer om jag skulle bli överbelånad?

Det är mycket viktigt att du som kund själv är medveten om ditt ansvar och att du frekvent övervakar utvecklingen på dina investeringar. Du är själv ansvarig för att hålla dig informerad om förändringar i marknadsvärde, belåningsgrad och belåningsvärde samt att du inte blir överbelånad.

I det fall en överbelåning inte regleras har Nordnet rätt, men inte skyldighet, att sälja dina värdepapper i den utsträckning som krävs för att reglera överbelåningen. Det innebär att dina värdepapper kan säljas vid en tidpunkt eller till en kurs som du inte önskar, så kallad tvångsförsäljning. Vanligtvis föregås tvångsförsäljning av ett meddelande där du uppmanas att reglera den uppkomna överbelåningen men att Nordnet har rätt att tvångsförsälja dina värdepapper utan sådant meddelande.

Genom att inte utnyttja belåningsgraderna maximalt kan du minska risken för överbelåning.


Vad kostar det att använda värdepappersbelåning?

Det finns inga amorteringskrav – du kan behålla belåningen så länge du vill. Du betalar ränta på det belopp som är din nettokredit för de dagar du utnyttjar krediten. Räntan beräknas och debiteras i enlighet med ditt kreditavtal. Krediten nyttjas först vid ett köp eller ett uttag av ett större belopp än du har tillgängligt på ditt konto.

När som helst kan du välja att betala tillbaka krediten genom att flytta pengar till det konto där skulden ligger. Kreditsaldot som du betalar ränta på kommer automatiskt att bli lägre när du får in pengarna på ditt konto.

Kunskapstest.

Om du har läst på och är intresserad av att handla så behöver du, innan du kan handla, först klara ett kunskapstest.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm