Hoppa till huvudinnehållet

Teckningsrätter, Uniträtter och Teckningsoptioner.


Vad är en teckningsrätt?

Teckningsrätter (förkortas TR) ger dig som innehavare rätt, men inte skyldighet, att teckna nya aktier i en nyemission till ett förutbestämt pris.

Det främsta syftet med teckningsrätter är att ge aktieägarna i bolaget som genomför en nyemission en möjlighet att köpa ytterligare aktier före andra investerare, så kallad företrädesrätt, och därmed bibehålla samma ägarandel i bolaget som innan emissionen.


Hur fungerar en teckningsrätt?

Eftersom teckningsrätter vanligtvis handlas under en begränsad tidsperiod i samband med en nyemission, går det även att skaffa sig företrädesrätt genom att köpa teckningsrätter i marknaden. Det innebär även att innehavare av teckningsrätter som inte vill köpa ytterligare aktier i bolaget kan sälja sina teckningsrätter i marknaden. Detta är dock under förutsättning att det finns intresserade köpare för teckningsrätten i marknaden. Teckningsrätter kan ha låg likviditet, vilket innebär att det kan vara svårt för en innehavare att sälja sitt innehav vid önskad tidpunkt.

Om du inte vill utnyttja din rätt att teckna aktier bör du sälja dina rätter i, annars kommer de att förfalla värdelösa. I sällsynta fall går det inte att handla med teckningsrätten på marknaden. Om så är fallet kommer dina teckningsrätter att förfalla automatiskt om du inte nyttjar dem.


Vad är en uniträtt?

Uniträtter (förkortas UR) och teckningsrätter är väldigt lika ur många hänseenden. Uniträtter ger dig som innehavare rätt, men inte skyldighet, att teckna i en nyemission till ett förutbestämt pris, men istället för aktier så ger uniträtter dig rätt att teckna s.k. units. En unit kan till exempel bestå av både aktier och teckningsoptioner. En uniträtt ger med andra ord dig som innehavare rätt att teckna dig för flera olika värdepapper samtidigt. 

Precis som teckningsrätter, är det främsta syftet med uniträtter att ge aktieägarna i bolaget som genomför en nyemission en möjlighet att köpa ytterligare aktier före andra investerare, så kallad företrädesrätt, och därmed behålla samma ägarandel i bolaget som innan emissionen.


Hur fungerar en uniträtt?

Uniträtter handlas vanligtvis under en begränsad tidsperiod i samband med en nyemission. Det finns därför samma möjlighet att skaffa sig företrädesrätt, genom att köpa uniträtter i marknaden, som det gör för teckningsrätter. Likaså kan innehavare av uniträtter som inte vill köpa ytterligare aktier i bolaget sälja sina uniträtter i marknaden. Detta är dock under förutsättning att det finns intresserade köpare för uniträtten i marknaden. Uniträtter kan ha låg likviditet, vilket innebär att det kan vara svårt för en innehavare att sälja sitt innehav vid önskad tidpunkt.

Om du inte vill utnyttja din rätt att teckna aktier bör du sälja dina rätter i, annars kommer de att förfalla värdelösa. I sällsynta fall går det inte att handla med uniträtten på marknaden. Om så är fallet kommer dina uniträtter att förfalla automatiskt om du inte nyttjar dem.


Vad är en teckningsoption?

En teckningsoption (förkortas TO) är ett värdepapper som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att teckna nyemitterade aktier till förutbestämda villkor under en bestämd tid i framtiden.


Hur fungerar en teckningsoption?

Precis som teckningsrätter och uniträtter handlas teckningsoptioner under en begränsad period i marknaden. Till skillnad från teckningsrätter och uniträtter är dock teckningsoptioner noterade under en längre period. En annan skillnad är att teckningskursen för teckningsoptioner inte behöver vara förutbestämd i samband med att de ges ut.

Om du inte vill utnyttja din rätt att teckna aktier bör du sälja dina rätter i marknaden (om de är upptagna till handel), annars kommer de att förfalla värdelösa.


Bra att känna till

Om du vill utnyttja dina teckningsrätter, uniträtter eller teckningsoptioner måste du aktivt gå in och svara för dem under "Mina företagshändelser". Om du inte vill utnyttja din rätt att teckna aktier eller units bör du sälja dina rätter eller teckningsoptioner i marknaden (om de är upptagna till handel), annars kommer de att förfalla värdelösa.

Kunskapstest.

Om du har läst på och är intresserad av att handla så behöver du, innan du kan handla, först klara ett kunskapstest.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm