Hoppa till huvudinnehållet

Onoterade aktier.


Vad är en onoterad aktie?

När man pratar om aktier syftar man vanligtvis på aktier som är noterade på någon av de stora reglerade handelsplatserna, till exempel Stockholmsbörsen eller Dow Jones. Det finns också aktier som inte är noterade på någon lista och dessa brukar normalt kallas för onoterade aktier. Exempelvis är det vanligt att mindre bolag inte är börsnoterade men det finns även stora bolag som är onoterade.

En onoterad aktie kan precis som en noterad aktie vara en så kallad stamaktie eller en preferensaktie. Stamaktier är vanliga aktier medan preferensaktier har särskilda villkor kopplade till sig, t.ex. förtur till utdelning eller en förutbestämd tidpunkt då preferensaktien köps tillbaka av bolaget, så kallad särskild inlösen.


Att tänka på innan handel med onoterade aktier

Det finns ingenting som hindrar att man handlar med onoterade aktier. Däremot kan det vara mer riskabelt, bland annat av följande skäl:

  • På de stora börserna finns det normalt sett alltid någon som vill köpa eller sälja en aktie. Om en aktie är onoterad går det inte att köpa eller sälja när som helst, vilket kan göra det svårt att sälja vid önskad tidpunkt och till önskat pris. Det kallas för likviditetsrisk och den är högre för onoterade aktier.

  • Insynen i bolag som inte är noterade är ofta sämre. De omfattas helt enkelt inte av samma regler om kvartalsrapporter med mera - som noterade bolag gör.

  • Det kan vara svårt att veta vilket pris man får för en aktie, eftersom det normalt finns få köpare och att insynen normalt är sämre. Man riskerar att inte hitta någon köpare till det verkliga värdet.

Ibland kan ett onoterat bolag vilja ta in nya pengar och/eller förändra ägarbilden. I samband med det kan det erbjudas fler aktier, befintliga och/eller nyemitterade, under en begränsad tidsperiod till ett fastställt pris. I vissa fall tar bolaget då fram ett informationsunderlag, vilket ibland kan vara i form av ett prospekt. Även om prissättningen då är fastställd och det kan vara lättare att köpa aktierna så bör man som alltid försöka skaffa sig så mycket information som möjligt om bolaget innan man väljer att investera.

Kunskapstest.

Om du har läst på och är intresserad av att handla så behöver du, innan du kan handla, först klara ett kunskapstest.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm