Öka din avkastning.
Automatiskt.

Aktielåneprogram för dig som sparar i kapitalförsäkring.

Upp

Nu blir allt som vanligt. Fast bättre.

Om du har en eller flera kapitalförsäkringar har du nu möjlighet att få en extra avkastning på ditt sparande. Enkelt förklarat innebär det att de aktier du valt att investera i kan lånas ut till institutionella placerare, vilket i sin tur kan ge dig en extra avkastning, i form av en ränta. Dina innehav påverkas inte och du kan sälja aktierna när du vill, precis som vanligt.

Medför inga extra kostnader.

Den här nyheten förändrar i praktiken ingenting för dig som har en kapitalförsäkring. Enda skillnaden är att du får möjlighet till en extra avkastning genom kvartalsvisa ränteutbetalningar. Räntan baseras på dina innehav, storleken på dessa, tiden du har dem samt vilken efterfrågan det finns på att låna aktuella aktier. Du kan sälja, köpa eller bibehålla aktierna i din kapitalförsäkring precis så som du önskar, utan begränsningar.

Du ansluts automatiskt till aktielåneprogrammet, men kan när som helst välja att säga upp din medverkan. Ändrar du dig och vill återansluta går det självklart bra.

Tre fakta

Möjlighet till extra avkastning.

Automatiskt för alla med kapitalförsäkring.

Medför inga extra kostnader.

Så fungerar det.

Nordnet Pension, som formell ägare av de aktier du valt att investera i, lånar via sin agent ut sina innehav till stora institutionella låntagare. Det handlar om internationella kapitalförvaltare och banker, som i sin tur kan använda aktien som säkerhet vid olika typer av finansiell produktutveckling, för att säkra upp underliggande tillgångar inom ETP:er eller för att genomföra en blankning.

Aktielåneprogrammet kostar ingenting extra för dig som kund, den är en del av vårt förbättrade kapitalförsäkringserbjudande.

Hur mycket pengar får jag?

Räntan baseras på dina innehav, storleken på dessa, tiden du har dem samt vilken tillgång och efterfrågan det finns på lån av aktuella aktier. Räntan kan variera rejält mellan aktier men också för en enskild aktie över tid. Vanligen blir den mindre än 1 procent, men den kan också uppgå till 10 procent eller i sällsynta fall ännu mer.

Exempel: Säg att du har 100 000 kr investerade i en viss aktie och att 70 procent av detta innehav i genomsnitt lånats ut under ett år till en ränta på två procent. Då kommer den totala avkastningen att uppgå till 1 400 kr, förutsatt att aktiens värdeutveckling varit oförändrad.

Avkastningen (efter avdrag för kostnader till vår agent om tio procent) fördelas lika mellan dig som kund och Nordnet och kommer kvartalsvis att betalas in till din kapitalförsäkring. Din extra årsavkastning blir i exemplet 630 kr eller 0,63 procent på investerat belopp.

Observera att minsta belopp som betalas ut per kvartal är 1,00 SEK.

Svar på vanliga frågor:


Allmänt

Omfattas alla Nordnets kunder?


Nordnets kunder med kapitalförsäkring omfattas automatiskt av aktielåneprogrammet. Det gäller både privatägd och företagsägd kapitalförsäkring. Kunder med uppsagda kapitalförsäkringar, frysta kapitalförsäkringar och kunder som lämnat programmet omfattas inte.

Du måste vara bosatt i Sverige för att ha rätt till denna extra ränta. Om du flyttar utomlands kommer ingen ränta att betalas ut.

Hör gärna av dig till vår kundservice om du är osäker på om du omfattas.

Kan jag låna ut aktierna på mitt ISK?


Nej. Det beror på att utlåningen inte uppfyller kraven på hur handel inom ISK får gå till.

Vad kostar det?


Du som kund betalar inte för att ha tillgång till denna ränta, den är en del av vårt kapitalförsäkringserbjudande.

Vad används de utlånade aktierna till?


Nordnet lånar via sin agent ut aktier till institutionella låntagare. Det handlar om stora internationella kapitalförvaltare och banker, som i sin tur kan använda aktien som säkerhet vid olika typer av finansiell produktutveckling, för att säkra upp underliggande tillgångar i ETP:er eller för att genomföra en blankning.

Att blanka innebär att sälja aktier man inte äger, utan har lånat mot en ränta. Om kursen sedan går ner köper man tillbaka aktien billigare och gör på så sätt en vinst.

Vad tjänar jag på att låna ut mina aktier?


Om aktier du investerat i lånas ut uppstår en ränta som delas lika mellan dig som kund och Nordnet Pension. Räntan baseras på dina innehav, storleken på dessa, tiden du har dem samt vilken efterfrågan det finns på aktuella aktier.

Din ränta betalas kvartalsvis in till din kapitalförsäkring som likvida medel.

Vad tjänar Nordnet på att låna ut mina aktier?


Räntan som utgår vid utlåning av aktierna delas lika mellan dig som kund och Nordnet.

Praktisk information

Vilka aktier lånas ut?


De aktier det finns efterfrågan på, är de som kommer att lånas ut. För närvarande är det bara svenska aktier som kan lånas ut.

Hur kan jag se vilka aktier som är utlånade?


Nordnet Pension summerar tillsammans med sin agent vilka aktier som varit utlånade under vilken period och betalar baserat på det ut ränta en gång per kvartal. Eftersom Nordnet Pension är formell ägare av de aktier du valt att investera i är det också Nordnet Pension som lånar ut dem.

Du kan själv inte se vilka aktier Nordnet Pension lånar ut.

När får jag min ränta?


Din ränta betalas in till din kapitalförsäkring en gång per kvartal, i mitten av den första månaden. Insättningen sker i likvida medel.

Om du aktivt avslutar din medverkan kommer du heller inte att få någon utbetalning.

Vad händer om jag inte vill delta?


Om du inte vill delta i aktielåneprogrammet, kan du när som helst lämna det. Kom ihåg att du måste vara med vid själva utbetalningstillfället för att ha rätt till ränta.

Om du väljer att avsluta din medverkan, kommer din kapitalförsäkring att fungera precis som tidigare.

Behöver jag betala någon skatt?


Du betalar ingen separat skatt för ränteinbetalningen. Den schablonbeskattas som en del av värdet på kapitalförsäkringen, precis som utdelningen på en aktie.

Här kan du läsa mer om skatt i kapitalförsäkring.

Hur gör jag för att avsluta?


Du ansluts automatiskt, men kan när som helst välja att säga upp din medverkan i aktielåneprogrammet. Klicka bara på den här knappen, logga in och följ instruktionen.

Tänk på att du avslutar din medverkan för samtliga kapitalförsäkringar när du använder den här knappen. Om du bara vill avsluta för en, ringer du kundservice. Du kontaktar också kundservice om du vill avsluta för minderårigt barn, eller kapitalförsäkring som du har fullmakt för.

Värt att veta om risker

Finns det någon risk?


För dig som kund blir det ingen skillnad. Du har tillgång till de aktier du har valt att investera i och kan sälja eller själv belåna dem, precis som vanligt. Du kommer också att få utdelning på samma sätt som tidigare. Om en aktie blankas finns ju alltid en viss kursrisk. Men den risken påverkas inte av om du är med eller går ur.

Konkurssituationer är reglerade i agentavtalet. Om låntagaren, vanligen stora internationella kapitalförvaltare och banker, skulle gå i konkurs finns säkerheter ställda hos tredje part. Säkerheterna består av AAA government bonds från USA, Kanada, Nederländerna, Storbritannien, de nordiska länderna och Tyskland. Säkerheterna täcker lånen med 105 procent av värdet och de uppdateras ständigt.

Kan jag sälja och belåna som vanligt?


Ja, du kan sälja aktierna och belåna din kapitalförsäkring, precis som vanligt.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.