Hoppa till huvudinnehållet

Aktielåneprogram.

Extra avkastning för dig som sparar i kapital- och pensionsförsäkring.

Allt är som vanligt. Fast bättre.

Hos oss har du som sparar i kapitalförsäkring och pensionsförsäkring möjlighet att få en extra avkastning på dina pengar. Det beror på att de aktier du valt att investera i kan lånas ut till institutionella placerare, vilket i sin tur ger dig en extra avkastning. Dina innehav påverkas inte och du kan sälja aktierna när du vill, precis som vanligt.

År 2018 utsågs aktielåneprogrammet till Årets Sparinnovation av Privata Affärer.

Medför inga extra kostnader.

Aktielåneprogrammet förändrar i praktiken ingenting för dig som har en kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring. Enda skillnaden är att du får möjlighet till en extra avkastning genom kvartalsvisa utbetalningar. Utbetalningen baseras på dina innehav, storleken på dessa, tiden du har dem samt vilken efterfrågan det finns på att låna aktuella aktier. Du kan sälja, köpa eller behålla aktierna precis så som du önskar, utan begränsningar.

Du ansluts automatiskt till aktielåneprogrammet, men kan när som helst välja att säga upp din medverkan. Ändrar du dig och vill återansluta går det självklart bra.

Så fungerar det.

Nordnet Pension, som formell ägare av de aktier du valt att investera i, lånar via sin agent ut sina innehav till stora institutionella låntagare. Det handlar om internationella kapitalförvaltare och banker, som i sin tur kan använda aktien som säkerhet vid olika typer av finansiell produktutveckling.

Utlåningen sker för att säkra upp underliggande tillgångar inom ETP:er eller för att genomföra en blankning. Aktielåneprogrammet kostar ingenting extra för dig som kund, den är en del av vårt förmånliga produkterbjudande.

Utbetalningen baseras på dina innehav, storleken på dessa, tiden du har dem samt vilken tillgång och efterfrågan det finns på lån av aktuella aktier. Utbetalningens storlek kan variera rejält mellan aktier men också för en enskild aktie över tid. Vanligen blir den mindre än 1 procent, men den kan också uppgå till 10 procent eller i sällsynta fall ännu mer.

Exempel: Säg att du har 100 000 kr investerade i en viss aktie och att 70 procent av detta innehav i genomsnitt lånats ut under ett år till en ränta på två procent. Då kommer den totala avkastningen att uppgå till 1 400 kr, förutsatt att aktiens värdeutveckling varit oförändrad.

Avkastningen (efter avdrag för kostnader till vår agent om tio procent) fördelas lika mellan dig som kund och Nordnet och kommer kvartalsvis att betalas in till din försäkring. Din extra årsavkastning blir i exemplet
630 kr eller 0,63 procent på investerat belopp.

Observera att minsta belopp som betalas ut per kvartal är 1,00 SEK.

Tre fakta.

1. Möjlighet till extra avkastning.
2. Automatiskt för alla som sparar i försäkring.
3. Medför inga extra kostnader.

Aktielåneprogrammet

Frågor och svar.

Allmänna frågor.

Nordnets kunder med kapitalförsäkring och pensionsförsäkring omfattas automatiskt av aktielåneprogrammet. Kunder med uppsagda försäkringar, frysta försäkringar och kunder som aktivt har valt att lämna programmet omfattas inte.

Hör gärna av dig till vår kundservice om du är osäker på om du omfattas.

Nej. Det beror på att utlåningen inte uppfyller kraven på hur handel inom ISK får gå till.

Du betalar inte för att ha tillgång till aktielåneprogrammet, det är en del av vårt kunderbjudande.

Nordnet lånar via sin agent ut aktier till institutionella låntagare. Det handlar om stora internationella kapitalförvaltare och banker, som i sin tur kan använda aktien som säkerhet vid olika typer av finansiell produktutveckling, för att säkra upp underliggande tillgångar i ETP:er eller för att genomföra en blankning.

Att blanka innebär att sälja aktier man inte äger, utan har lånat mot en ränta. Om kursen sedan går ner köper man tillbaka aktien billigare och gör på så sätt en vinst.

Om aktier du investerat i lånas ut uppstår en extra avkastning som delas lika mellan dig som kund och Nordnet Pension. Hur mycket du får är beroende av dina innehav, storleken på dessa, tiden du har dem samt vilken efterfrågan det finns på aktuella aktier.

Utbetalningen sker kvartalsvis till din försäkring som likvida medel.

Den extra avkastning som uppstår vid utlåning av aktierna delas lika mellan dig som kund och Nordnet.

Praktiska frågor.

När programmet lanserades lånades endast svenska aktier ut. Utlåningen har därefter breddats och omfattar nu nordiska aktier.

Nordnet Pension summerar tillsammans med sin agent vilka aktier som varit utlånade under vilken period och gör, baserat på det, en utbetalning per kvartal. Eftersom Nordnet Pension är formell ägare av de aktier du valt att investera i är det också Nordnet Pension som lånar ut dem.

Du kan själv inte se vilka aktier Nordnet Pension lånar ut.

Utbetalningen sker till din försäkring en gång per kvartal, i mitten av den första månaden. Insättningen sker i likvida medel.

Om du aktivt avslutar din medverkan kommer du heller inte att få någon utbetalning.

Om du inte vill delta i aktielåneprogrammet, kan du när som helst lämna det. Kom ihåg att du måste vara med vid själva utbetalningstillfället för att ha rätt till utbetalning.

Om du väljer att avsluta din medverkan, kommer din försäkring att fungera precis som tidigare.

Du betalar ingen separat skatt för den extra avkastning du får genom aktielåneprogrammet. Den schablonbeskattas som en del av värdet på försäkringen, precis som utdelningen på en aktie.

Du ansluts automatiskt, men kan när som helst välja att säga upp din medverkan i aktielåneprogrammet. Klicka bara här och följ instruktionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att du avslutar din medverkan för samtliga försäkringar när du använder den här länken. Om du bara vill avsluta för en, ringer du kundservice. Du kontaktar också kundservice om du vill avsluta för minderårigt barn, eller försäkring som du har fullmakt för.

Frågor om risk.

För dig som kund blir det ingen skillnad. Du har tillgång till de aktier du har valt att investera i och kan sälja eller själv belåna dem (kapitalförsäkring), precis som vanligt. Du kommer också att få utdelning på samma sätt som tidigare. Om en aktie blankas finns ju alltid en viss kursrisk. Men den risken påverkas inte av om du är med eller går ur.

Konkurssituationer är reglerade i agentavtalet. Om låntagaren, vanligen stora internationella kapitalförvaltare och banker, skulle gå i konkurs finns säkerheter ställda hos tredje part. Säkerheterna består av government bonds från USA, Kanada, Nederländerna, Storbritannien, de nordiska länderna och Tyskland. Säkerheterna täcker lånen med minst 105 procent av värdet och de uppdateras ständigt.

Ja, du kan sälja aktierna och belåna din kapitalförsäkring, precis som vanligt.

Tänk på att.

En investering i värdepapper både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet.