Nordea 1 - European Covered Bond HB SEK

Ränte - övriga obligationer
Utveckling 1 år+ 3.45 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-22)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
139.91 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.25 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.83 %
Varav förvaltningsavgift
0.6 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
0 %
No
Nordea 1 - European Covered Bond HB SEK

Fonden vänder sig till sparare som söker högre avkastning än i en traditionell räntefond och till sparare som redan har en fondportfölj och vill öka riskspridningen ytterligare

ISIN
LU1548767661
Kategori
Ränte - övriga obligationer
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
20 april 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Henrik Stille
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2012
Nordea Investment Funds SA562, rue de NeudorfL-2220 Luxembourg
00352 43 39 50 1http://www.nordea.lu
Lång ränta
107.0 %
Short Euro-Btp Fu 6/2020
6.0 %
Euro-BTP Future Jun20
5.5 %
Long Gilt Future June 20
3.4 %
FUT EURO-BOBL JUN 20
3.2 %
Nykredit Realkredit A/S 1%
2.7 %
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/08/20
2.3 %
Realkredit Danmark A/S 1%
1.8 %
Greece (Republic Of) 3.88%
1.7 %
Alpha Bank AE 2.5%
1.6 %