Spiltan Räntefond Sverige

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år+ 0.03 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-06-03)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
122.68 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.2 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.1 %
Varav förvaltningsavgift
0.1 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
70 %
Sp
Spiltan Räntefond Sverige

Fonden är en kort räntefond som placerar i räntebärande värdepapper med god kreditvärdighet utfärdade i svenska kronor med en genomsnittlig räntebindningstid på maximalt 1 år. Målsättningen är att årligen ge en stabil positiv avkastning till en låg risk. Fonden lämpar sig för dig som vill ha låg risk i ditt sparande och har en placeringshorisont på minst ett år.

ISIN
SE0002152140
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
17 september 2007

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Lars Lönnquist
Förvaltat fonden sedan
1 september 2013
Spiltan Fonder ABRiddargatan 17114 57 Stockholm
+46 8 54581340http://www.spiltanfonder.se
Lång ränta
91.3 %
Kort ränta
8.1 %
Övrigt
0.6 %
VATN SEK Hybrid STIBOR 235bps
3.9 %
Telia 77 FRN
3.2 %
VolvoCarAB 2,3% 27/02/2023
3.2 %
Klovern AB (publ)
3.0 %
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Ab
2.7 %