AMF Företagsobligationsfond

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år+ 0.5 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-21)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
100.97 SEK
Kursförändring en dag
- 0.01 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.1 %
Varav förvaltningsavgift
0.1 %
Resultatbaserad avgift
AM
AMF Företagsobligationsfond

Fonden är en räntefond som kan ha en genomsnittlig räntebindningstid på upp till ett år. Fondens medel ska placeras i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av företag med hög kreditvärdighet samt på konto i kreditinstitut. Placeringar ska ske i värdepapper som har en lägsta kreditvärdighet som motsvarar Standard & Poors kreditvärdighets klassificering K3 eller BBB–. Upp till 35 procent av fondens värde kan investeras i värdepapper som inte har någon officiell kreditrating men som bedöms ha motsvarande rating.

ISIN
SE0011414606
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
29 augusti 2018

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Johan Moeschlin
Förvaltat fonden sedan
29 augusti 2018
AMF FonderKlara Södra Kyrkogata 18113 88 Stockholm
+46 8 6963100http://www.amf.se
Lång ränta
82.0 %
Kort ränta
18.0 %
Santander Consumer Bank AS 1.06%
5.8 %
Castellum AB
4.9 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.45%
4.4 %
Bank of Nova Scotia 0.45%
4.4 %
Volvo Treasury Ab Frn Emtn 20/28.09.23
4.3 %
Humlegarden Fastigheter AB
4.3 %
Volkswagen Financial Services N.V. 0.78%
4.3 %
SBAB Bank AB (publ) 0.9%
4.2 %
Electrolux (Ab) 0.76%
4.1 %
Atrium Ljungberg AB 128
3.7 %