Enter Cross Credit A

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år+ 1.06 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-09-25)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1044.96 SEK
Kursförändring en dag
- 0.05 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
90 %
Årlig avgift
0.68 %
Varav förvaltningsavgift
0.25 %
Resultatbaserad avgift
En
Enter Cross Credit A

Enter Cross Credit är en fond med hållbar inriktning och äger inte värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och atomvapen, bolag som äger fossila tillgångar för exploatering och heller inte i bolag som producerar pornografi. Fonden följer gränsvärden som fondbolaget fastställt vad gäller investeringar i bolag som producerar alkohol, tobak, vapen, spel samt distribuerar pornografi. Enter Cross Credit investerar i ett segment av den svenska marknaden för företagsobligationer där vi identifierar möjligheter att leverera god avkastning i förhållande till risktagande. Fonden är aktivt förvaltad och investerar huvudsakligen i svenska företagsobligationer och företagscertifikat emitterade i svenska kronor med en bedömd kreditrating mellan Investment Grade och High Yield. Fondens bedömda genomsnittliga kreditrating är Investment Grade eller högre. Fondens ränteduration får inte överstiga två år.

ISIN
SE0000813933
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
30 november 1999

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Gustaf Tegell
Förvaltat fonden sedan
1 oktober 2018
Enter Fonder ABBox 7415103 86 Stockholm
+46 8 7905700http://www.enterfonder.se
Lång ränta
97.3 %
Kort ränta
2.7 %
Scania CV AB 1.12%
3.1 %
Volvo Treasury (Publ) 1.21%
3.1 %
VOLVO CAR AB FRN
2.9 %
Yara International ASA 1.11%
2.6 %
Telia 77 FRN
2.5 %