Atlant Stability

Hedgefond, multi-strategi
Utveckling 1 år+ 0.63 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1371.4 SEK
Kursförändring en dag
- 0.03 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.52 %
Varav förvaltningsavgift
0.5 %
Resultatbaserad avgift
20 %
Belåningsgrad
85 %
At
Atlant Stability

Atlant Stability är en aktivt förvaltad hedgefond som eftersträvar att vara marknadsneutral och skapa en jämn avkastning med mycket låg korrelation till den svenska aktie- och räntemarknaden. Fondens mål är att över tid och till en uttalad låg risk, skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 3 procentenheter. Fonden har även som mål att skapa minst 80 procent positiva avkastningsmånader. En aktiv ränteförvaltning med tyngdpunkt på nordiska företagsobligationer kombineras med derivatstrategier som både används för att sänka risken i fonden och för att skapa ytterligare avkastning.

ISIN
SE0002623553
Kategori
Hedgefond, multi-strategi
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
3 oktober 2008

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Taner Pikdöken
Förvaltat fonden sedan
1 juni 2016
Atlant Fonder ABSkomakaregatan 13223 50 Lund
+046-39 39 69http://www.atlantfonder.se
Kort ränta
62.7 %
Lång ränta
30.4 %
Övrigt
4.1 %
Aktier
2.7 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 100 %

Största branscher

Fastigheter
100 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer