Swedbank Robur Bas 50

Blandfond - SEK, balanserad
Utveckling 1 år+ 4.41 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
33.17 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.33 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
Sw
Swedbank Robur Bas 50

Bas 50 är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i Sverige och globalt, huvudsakligen via andra aktivt förvaltade Swedbank Roburfonder. I normalfallet placeras 50 procent i aktier och 50 procent i räntor varav 10 procent i företagsobligationer. För att hålla risknivån rebalanseras fonden aktivt. Fonden kommer att investera i ett brett urval av Swedbank Roburs fonderbjudande vilket bland annat inkluderar småbolagsfonder, geografiska fonder, tematiska fonder, sektorfonder och påverkansfonder ("impactfonder"). Fonden följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på www.swedbankrobur.se. Fonderna passar alla som vill ha ett enkelt och väldiversifierat sparande med medelrisk och med en hög nivå av hållbarhet. Den rekommenderade placeringshorisonten är minst 3 år. Fonden hette fram till 2020-11-25 Bas Mix.

ISIN
SE0001285362
Kategori
Blandfond - SEK, balanserad
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 februari 1994

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Jörgen Olofsson
Förvaltat fonden sedan
24 oktober 2012
Swedbank Robur Fonder ABMalmskillnadsgatan 32105 34 Stockholm
+46 8 585 92400http://www.swedbankrobur.se
Aktier
74.3 %
Lång ränta
38.3 %
Övrigt
2.6 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 33.0 %
USA 30.7 %
Euroland 13.7 %
Japan 7.8 %

Största branscher

Teknik
21.7 %
Industri
19.0 %
Sjukvård
13.6 %
Finans
12.2 %
Konsument, cyklisk
8.9 %
Kommunikation
8.6 %