Swedbank Robur Access Mix A

Blandfond - SEK, balanserad
Utveckling 1 år+ 2.24 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
301.68 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.17 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.2 %
Varav förvaltningsavgift
0.2 %
Resultatbaserad avgift
Sw
Swedbank Robur Access Mix A

Access Mix är en blandfond som placerar 50 procent i aktier och 50 procent i räntepapper. Målsättningen är att värdeutvecklingen för fondens aktiedel ska efterlikna utvecklingen av det svenska indexet OMX Stockholm Benchmark Cap GI och att ränteandelen ska efterlikna utvecklingen av det svenska indexet OMRX Bond All. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterlikna sammansättningen av sina index. Det förväntas dock kunna uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och index eftersom fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar samt inom ramen för investeringsprocessen bedriver ett fördjupat hållbarhetsarbete. Det innebär att aktier och räntepapper som ingår i indexen kan komma att uteslutas på grund av att de inte uppfyller hållbarhetskraven, läs mer i fondens informationsbroschyr.

ISIN
SE0000434359
Kategori
Blandfond - SEK, balanserad
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
14 november 1988

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Joakim Celinder
Förvaltat fonden sedan
1 april 2017
Swedbank Robur Fonder ABMalmskillnadsgatan 32105 34 Stockholm
+46 8 585 92400http://www.swedbankrobur.se
Lång ränta
53.8 %
Aktier
52.9 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 94.7 %
Storbritannien 3.4 %
Euroland 1.9 %
USA 0 %

Största branscher

Industri
38.4 %
Finans
15.6 %
Teknik
12.0 %
Sjukvård
8.8 %
Fastigheter
6.2 %
Konsument, stabil
6.0 %