Carnegie Strategifond A

Blandfond - SEK, balanserad
Utveckling 1 år+ 1.15 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1452.99 SEK
Kursförändring en dag
- 0.19 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.51 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Ca
Carnegie Strategifond A

Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Det finns ingen förutbestämd viktning mellan aktier och företagsobligationer, utan förvaltaren analyserar löpande var de mest intressanta möjligheterna finns och investerar därefter. Till skillnad från en traditionell blandfond är Carnegie Strategifond fokuserad, vilket innebär att antalet aktie- och obligationsinnehav är begränsat. Resultatet är nordisk totalavkastning.

ISIN
SE0000429813
Kategori
Blandfond - SEK, balanserad
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
11 augusti 1988

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
John Strömgren
Förvaltat fonden sedan
1 september 1996
Carnegie Fonder ABRegeringsgatan 56103 97 Stockholm
+46 8 12 15 50 00http://www.carnegiefonder.se
Aktier
61.6 %
Lång ränta
27.7 %
Kort ränta
8.0 %
Övrigt
2.7 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 100 %

Största branscher

Industri
36.0 %
Finans
20.8 %
Råvaror
17.1 %
Konsument, stabil
10.9 %
Fastigheter
7.4 %
Teknik
3.5 %