Swedbank Robur Räntefond Kort Plus A

Ränte - SEK obligationer, medellånga
Utveckling 1 år+ 0.77 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
124.97 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.02 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
90 %
Årlig avgift
0.4 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
Sw
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus A

Räntefond Kort Plus är en räntefond som huvudsakligen placerar i obligationer utgivna av stater, kommuner, landsting, säkerställda bostadsinstitut, banker och företag. Fonden kan investera i företagsobligationer och historiskt har 95 – 100 % utgjorts av företagsobligationer med kreditbetyg BBB- eller högre enligt Standard and Poor's. Den genomsnittliga durationen på fondens innehav ska vara mellan minus 1 år och 3 år. Placeringar sker så att en god riskspridning uppnås. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer i informationsbroschyren.

ISIN
SE0005467982
Kategori
Ränte - SEK obligationer, medellånga
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
22 maj 2014

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Ola Björkman
Förvaltat fonden sedan
17 augusti 2018
Swedbank Robur Fonder ABMalmskillnadsgatan 32105 34 Stockholm
+46 8 585 92400http://www.swedbankrobur.se
Lång ränta
69.4 %
Kort ränta
29.0 %
Övrigt
1.7 %