Swedbank Robur Räntefond Kort A

Ränte - SEK obligationer, korta
Utveckling 1 år+ 0.27 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
101.16 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.01 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
90 %
Årlig avgift
0.1 %
Varav förvaltningsavgift
0.1 %
Resultatbaserad avgift
Sw
Swedbank Robur Räntefond Kort A

Fonden är en räntefond som placerar i svenska och utländska räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fonden placerar främst i obligationer och penningmarknadsinstrument utfärdade av svenska staten, bostadsinstitut, landsting, kommuner, statligt- och kommunalt helägda bolag samt företag. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning, men också i syfte att valutasäkra sitt innehav mot svenska kronor. Placeringarna sker så att en god riskspridning uppnås. Den genomsnittliga durationen på fondens innehav ska vara högst ett år. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

ISIN
SE0000543043
Kategori
Ränte - SEK obligationer, korta
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
23 mars 1987

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Sofia Holma
Förvaltat fonden sedan
1 november 2018
Swedbank Robur Fonder ABMalmskillnadsgatan 32105 34 Stockholm
+46 8 585 92400http://www.swedbankrobur.se