Simplicity Likviditet A

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år+ 0.5 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
112.16 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
90 %
Årlig avgift
0.16 %
Varav förvaltningsavgift
0.15 %
Resultatbaserad avgift
Si
Simplicity Likviditet A

Simplicity Likviditet är en kort räntefond med inriktning på Sverige. Fonden placerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor utgivna av svenska staten, kommuner, landsting, kreditinstitut samt företag. Räntebindningstiden får högst uppgå till ett år i genomsnitt och den återstående löptiden för fondens placeringar får inte i genomsnitt överstiga två år. Fonden har som mål att över tiden ge en avkastning som följer eller överstiger den korta svenska marknadsräntan.

ISIN
SE0001827692
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
31 oktober 2006

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Henrik Tingstorp
Förvaltat fonden sedan
31 oktober 2006
Simplicity ABSödra Hamnvägen 12432 44 Varberg
+46 340 219500http://www.simplicity.se
Lång ränta
88.1 %
Kort ränta
11.2 %
Övrigt
0.7 %
NIBC Bank N.V. 0.77%
2.2 %
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Ab
1.9 %
Atrium Ljungberg AB 120
1.6 %
Leaseplan Corporation NV 0.6%
1.4 %
Klovern AB
1.3 %
Sparbanken Rekarne AB
1.3 %
Volkswagen Financial Services N.V. 0.67%
1.3 %
Resurs Bank AB 111
1.2 %
Santander Consumer Bank AS 0.61%
1.2 %
Svensk FastighetsFin. 129
1.2 %